O tom, jak je pět miliónů víc než sedm

09. 09. 2015

Na posledním jednání zastupitelstva se v bodě majetkoprávní problematika projednával bod Prodej pozemku bývalá Velká kasárna. Jedná se o rozsáhlý pozemek, který se nachází v areálu Velkých kasáren souběžně s ulicí Žižkova, vedle koupelnového studia Nezval a prodejny Zlomek.

O tom, jak je pět miliónů víc než sedm

Záměr prodat tento pozemek zvěřejnila Rada města a výběrové řízení proběhlo obálkovou metodou. Přihlásili se 3 zájemci- Zlomek s.r.o., Velkoobchod Čas s.r.o. a Tm sanit plus s.r.o.

Firma Zlomek chtěla na tomto místě vybudovat halu určenou pro skladování a lehkou výrobu. Velkoobchod Čas měl záměr vybudovat maloobchodní prodejnu potravin a Tm sanit plus bytové domy.

Důvodem, proč tento článek píši, je to, že nejsem spokojená s průběhem výběrového řízení. Tuto nespokojenost jsem prezentovala i na jednání zastupitelstva.

Hned z počátku jsem poukázala na to, že uvěřejnění záměru prodat tento pozemek viselo na úřední desce pouhých 20 dnů. Většinou však bývá lhůta při prodeji městských pozemků tři měsíce, což mi i na jednání zastupitelstva potvrdila magistra Holá z oddělení nakládání s nemovitým majetkem. O to zvláštnější je to, že lhůta podle návrhu usnesení byla původně opravdu čtvrt roku. Podle návrhu předloženého na Radě měla trvat až do 7.10.2015. Usnesením Rady č. 1428 však byl přijat termín otevírání obálek už dne 5.8.2015.

Když jsem se tázala, z jakého důvodu byl termín tak netradičně zkrácen, dostalo se mi odpovědi, že termíny se zkracují také z důvodu toho, jaké jsou případné možnosti zájemců v souvislosti s termíny dotace, apod. O dotaci podle vyjádření paní starostky a pana Ambrozka měla žádat firma Zlomek s.r.o.

Další zvlášností je, že se k prodeji nevyjádřil odbor investic a město také nijak neřešilo to, že na prodávaných pozemcích jsou přístřešky, které patří panu Nezvalovi. Podle několika znaleckých posudků se však jedná o nemovitosti a v tom případě má pan Nezval na pozemky pod přístřešky předkupní právo. Otázka toho, zda jsou přístřešky nemovitost či movitost je sporná, a proto jsem na jednání zastupitelstva několikrát uvedla názor, že by měla být nejdříve tato záležitost dořešena a až poté se má předmětný pozemek nabízet k prodeji.

A jak dopadlo samotné otevírání obálek? Firma Zlomek nabídla 5.253.731,- Kč (800 Kč/m2), Velkoobchod Čas 7.216.331,- Kč (1100 Kč/m2) a Tm sanit plus 6.235.031,- Kč (950 Kč/m2). Firma Zlomek zároveň přislíbila vytvoření 10 – 15 pracovních míst, Velkoobchod Čas pak přislíbil 35 nových pracovních míst.

Pro mě byl jasným vítězem výběrového řízení Velkoobchod Čas, proto jsem se snažila dopátrat, proč Rada doporučila prodat firmě Zlomek, která nabídla o 2 milióny korun méně a o 20-25 pracovních míst méně než Velkoobchod Čas.

Ze strany paní starostky mi bylo odpovězeno, že podporuje rodinnou firmu Zlomek, která je na trhu už 20 let, vyrábí kvalitní výrobky a spolupracuje se střední školou. Proti tomu se nedá namítat, avšak Velkoobchod Čas je na trhu srovnatelně dlouho, zaměstnává hodně lidí a za sebe můžu říct, že jsem s jejich službami byla také vždy spokojená.

Tm sanit plus s.r.o. sice nabídl o jeden milión víc než firma Zlomek s.r.o., avšak měl horší pozici, protože nenabídl nová pracovní místa v delším časovém horizontu.

Rada města stanovila při posuzování nejlepšího zájemce tato kritéria: předložení podnikatelského záměru na další využití nemovité věci včetně architektonické studie,  minimální výše nabídnuté ceny 800,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, reference, přínos pro město a jeho občany. Zároveň však nebylo uvedeno, jakou váhu má každé z kritérií. Většině zastupitelů tak vyšlo, že nejlepší nabídku podala firma Zlomek a hlasovali pro to, aby byly pozemky prodány právě této firmě (pro hlasovali: Ambrozek, Fialík, Filip, Gajošová, Grauová, Ingrová, Janda, Kotková, Krabička, Lahvička, Lúčka, Malovaný, Milerová, Navrátil, Salajka, Střecha a Uřičář). S tímto jsem se neztotožnila jak já, tak můj kolega Petr Buráň a zastupitel Pavel Dvořáček, proto jsme se zdrželi.

Jak jsem již uvedla na zastupitelstvu, nijak nevystupuji proti firmě Zlomek, která usiluje o rozšíření svého podnikání. Co mi ale připadá přinejmenším divné, je způsob, jakým bylo výběrové řízení vypsáno, a krátký čas, po který se mohli zájemci přihlašovat. Pozastavila jsem se také nad zveřejněním prodeje, přestože na pozemcích zřejmě stojí nemovitosti a nad kritérii výběru bez určení váhy.

Zkrátka jsem z toho měla pocit, že výběrové řízení postrádá smysl, protože jeho vítěz byl určen už v momentě, kdy byl termín otevírání posunut o dva měsíce dřív.

V závěru si ještě dovolím přepsat slova pana Ambrozka:

V této chvíli musím říct, že paní Išková má plné právo na to, co říká. Já si myslím, že jsme si všichni vědomi, že to výběrové řízení není úplně supr. Určitě si z toho Rada vezme ponaučení. Neudělal bych to líp. Taky jsme takové výběrové řízení dělali, předem jsme vybírali, nebo... byl zájemce dlouhodobý, jako je pan Zlomek.

Tato slova a slova paní starostky moji domněnku jen potvrzují, doporučuji však všem, aby si udělali obrázek sami a pustili si zvukový záznam, na který budete přesměrováni, když kliknete na následující odkaz (bod 7.24).

http://www.hodonin.eu/html/muhodonin/Zastupitelstvo/2015/MeZ07/HerSieFlash.html

Zastupitelstvo tedy schválilo prodat firmě Zlomek. Proč tím Hodonín přišel o 2 milióny a o 20 – 25 pracovních míst? Objektivně opravdu nevím. Zkuste se zeptat těch, kteří hlasovali pro.