Buráň: Navrhujeme komplexní řešení dopravy a parkování v Hodoníně

05. 02. 2016

Na posledním zasedání zastupitelstva se nakousl problém parkování. Jednalo se o znovuzpoplatnění Zámeckého náměstí, které bylo v minulosti dohodou s vedením města od poplatků osvobozeno. Parkovací politika je v posledních letech velký problém, nejen v Hodoníně.

 

Buráň: Navrhujeme komplexní řešení dopravy a parkování v Hodoníně

 

Nejdříve je potřeba si uvědomit, že nejde pouze o parkování, ale o komplexní řešení dopravy ve městě. Parkování je pouze součástí většího celku, který se skládá z automobilové dopravy, cyklodopravy, MHD, statické dopravy (parkování) a chodců. Ani jedno nemůžete řešit, pokud zároveň s tím nebudete řešit ostatní. Prosté zpoplatnění/nezpoplatnění parkoviště pouze řeší následek, nikoliv příčinu. Dopravu je proto nutno začít řešit jako celek.

 

Zpoplatnění Zámeckého náměstí bylo všechno, jen ne řešení problému s parkováním. Bylo to rozhodnutí pěti radních (těsná většina a nevíme kdo), kteří se zalekli toho, že město přichází každý měsíc o deset tisíc korun. Parkovací politika nesmí být za účelem zisku na úkor spokojenosti řidičů a funkčnosti dopravy.

 

Hodonín má schválenou koncepci dopravy, která řeší jednotlivé dopravní problémy, neřeší ale dopravu komplexně jako celek. Zajímavá je pasáž o statické dopravě, kde se o Zámeckém náměstí konkrétně mluví.

 

“Parkoviště v Zámecké ulici bylo využito po celou dobu průzkumu pouze z 25 %. Parkoviště je zpoplatněno.”

 

 

Regulace zpoplatněním zde nemá velký účinek, protože parkoviště  na Zámeckém náměstí není přímou součástí centra a lidé nejsou ochotní za velkou docházkovou vzdálenost do centra platit.

 

Na druhou stranu některé parkoviště v centru města zpoplatněné nejsou vůbec. Jedná se např. o parkoviště za knihovnou a Okresní správou sociálního zabezpečení. Situace, kdy jsou blízko sebe placené a neplacené parkoviště pouze vybízí k ignorování placených stání a způsobuje přeplněnost neplacených stání. Rozmístěnost placených parkovišť je chaotická a nekoncepční.

 

Je nutné mít detailně zpracovanou parkovací politiku, která bude součástí širšího celku dopravní politiky, která bude městskou mobilitu řešit komplexně. Takový proces ale trvá několik let a čím dříve začneme, tím dříve budeme moci v Hodoníně začít dopravu skutečně řešit. Dopravní politika nesmí být řešena nahodile.


Připravujeme návrh k vypracování plánu komplexní městské mobility, se kterým v blízké době seznámíme vedení města. Věříme, že v této věci nalezneme shodu a uděláme první krůčky k vyřešení hodonínské dopravní politiky.