Program

Volební program pro období 2018-2022

 

10 TOP priorit

 

  1. Hospodárné nakládání s městským majetkem a financemi

 

  1. Rozvoj městské infrastruktury

 

  1. Transparentnost/zveřejňování

 

  1. Omezení podnikání Městské bytové správy

 

  1. Moderní úřad/město

 

  1. Rozvoj mládeže a podpora rodin

 

  1. Bezpečnost ve městě

 

  1. Rozvoj cestovního ruchu a podnikání

 

  1. Životní prostředí

 

  1.  Kultura

 

Podrobný volební program

 

1) Hospodaření

 

 

2) Rozvoj městské infrastruktury

 

 

3) Otevřená radnice

 4) Omezení podnikání Městské bytové správy

 5) Moderní úřad

 6) Rozvoj mládeže a podpora rodin

 

 

7) Bezpečnost ve městě

 

 

8) Rozvoj cestovního ruchu a podnikání

 

 

9) Životní prostředí

 


10) Kultura

 

 

 

Důležitá témata, kterým se v nadcházejícím volebním období nevyhneme

 

1) Multimodální kontejnerové překladiště

My říkáme jasné NE.

Nesouhlasíme s vybudováním kontejnerového překladiště, které by mělo vyrůst v těsné blízkosti lokality Nesyt. Obyvatel Nesytu se nikdo neptal a takové jednání je pro nás nepřijatelné. Jediná cesta, jak překladiště vybudovat je v uspořádání místního referenda.

 

2) Splavnění Baťova kanálu 

My říkáme ANO

Souhlasíme s napojením Baťova kanálu na starou Moravu, kde by také měla vzniknout dvě přístaviště. Baťův kanál zatraktivní město a přitáhne více turistů. S tím dojde ke zkvalitnění infrastruktury a poskytovaných služeb.

 

3) Prodej bytových domů "Pastelky I"

My říkáme NE

Nesouhlasíme s prodejem bytů na Pastelkách za 40% ceny bez rozdílů nájemníka. Tento prodej by finančně poškodil město cca čtyřiceti miliony. Za tyto peníze bychom mohli opravit desítky ulic a nespočet chodníků. Na snížení ceny nemají nájemci žádný právní nárok. Budeme bránit městský majetek zuby nehty.

 

4) Vznik lesoparku Dúbrava

My říkáme ANO

Souhlasíme se vznikem příměstského lesoparku Dúbrava. Úpravou této lokality dojde ke zkrášlení stezek a samotného lesa s maximálním respektem a šetrností k přírodě.

 

5) Rezidentní parkování

My říkáme NE

Nesouhlasíme se zaváděním rezidentního parkování, které žádné nové místa nepřinese, naopak spoustu park. míst zanikne. Parkovat tak budou moci pouze vyvolení v dané lokalitě a ostatní budou parkovat v přilehlých ulicích, které budou zažívat nápor aut k parkování.