Petr Vaculovič

Petr Vaculovič
  • Odborný asistent
  • Bez politické příslušnosti
  • 45 let

Narodil jsem se v Kroměříži v roce 1973, vystudoval kroměřížskou konzervatoř, obor hra na housle. Vyučoval jsem pak hře na různé hudební nástroje v ZUŠ v Kojetíně, Napajedlech, Úpici a Náchodě. Od roku 2013 dosud pracuji jako pastorační asistent brněnského biskupa CČSH. V Hodoníně žiji od roku 2010 s přítelkyní Danielou a společně se věnujeme hudební, výtvarné, literární a filmové tvorbě. Pořádáme také každoročně festival autorské tvorby a všestranně podporujeme mladé tvůrce z Hodonína a okolí.

Chceme - li cokoli měnit, měňme nejdříve sebe. To je stará, ale stále platná moudrost.  Spali a stěžovali jsme si totiž už neúměrně dlouho, tak dlouho, až jsme se stali spoluviníky současného stavu společnosti, kterou ve velkém sužuje především občanská pasivita a absolutní nedostatek nemateriálních motivací.Pak se ale nedivme, že nás ani  pověst Masarykova rodiště nezachrání... Přitom v našem městě a okolí žijí lidé, kteří mají vizi i odvahu nespokojit se s tímto stavem. Jde ale hlavně o to, aby tito lidé neodcházeli, aby měli pádné důvody zůstat, měli motivaci sdružovat se svobodně a nezištně, pracovat na něčem společném a netuctovém, co bude mít smysl nejen za rok, či dva, ale třeba i za sto let nejen pro Hodonín.  Kdybych k takovému vývoji věcí alespoň zčásti mohl ve spolupráci s mnoha přáteli přispět i prostřednictvím komunální politiky, byl bych rád.

 

Zobrazit další kandidáty