Petr Baláž

Petr Baláž
  • Dispečer energetiky
  • Česká pirátská strana
  • 27 let

Není mi lhostejné, co se ve městě, kde žiji již více než čtvrt století děje. Chci, aby Hodonín vedli lidé zodpovědní, kteří vidí dále než na konec volebního období a kteří se nesnaží jen odklánět peníze ze společného rozpočtu pro své známé a do svých kapes. Chci, aby Hodonín byl městem moderním i co se používání informačních technologií týče. Chci lépe plánovat, aby občané měli přehled o svém majetku a aby bylo s jejich penězi nakládáno hospodárně a samozřejmě transparentně. Město nyní nedostatečně plánuje a mnohé záležitosti řeší na poslední chvíli. Zasadím se, aby veškeré plánování bylo projednáváno s dotčenými občany a veškeré výstupy byly veřejně dostupné.

 

V minulém volebním období se mi po jednáních s radními podařilo, aby materiály pro zasedání rady města byly zveřejňovány na webových stránkách. Občanům tak odpadla nutnost chodit kvůli tomu na úřad. A rovněž jsem připomínkoval jmenovité hlasování tak, aby bylo jasně vidět, jak který radní v dané věci hlasoval. Donutil jsem je tedy nést politickou zodpovědnost za svá hlasování. V tomto volebním období se zasadím o mnohem transparentnější účetnictví, tak aby si občané dohledali každou jednu utracenou korunu z jejich odvodů a daní. Zasadím se i o zlepšení obrazu Hodonína, co se jeho stavu v ulicích týče. To znamená řešení od špatných komunikací až po celé lokality. Chci, aby tohle město nebylo obrazem špatného řízení, ale aby jsem se za něj nemusel stydět

Zobrazit další kandidáty