Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2015

16. 09. 2014

Dne 16.9.2014 se na svém 37. zasedání sešlo zastupitelstvo města Hodonína, aby mimo jiné projednalo body týkající se hospodaření města. Jedním z těch bodů byl také předložený rozpočet na rok 2015.

 

Tento krok schvalování rozpočtu zastupitelstvem před volbami je velice nestandardní a v záznamech města jsem nenašel, že by někdy zastupitelstvo před volbami schvalovalo rozpočet novému zastupitelstvu, které s ním bude muset další rok pracovat.  

Proti tomuto rozpočtu veřejně vystoupil Mgr. Ladislav Ambrozek (KDU-ČSL), který navrhnul stáhnout tento bod z pořadu jednání, což nakonec nebylo schváleno, a občan František Ondruš (kandidát za ODS). Nikdo jiný neměl námitky. V konečném hlasování byl proti právě jen pan Ambrozek. Ostatní se zdrželi nebo hlasovali pro. Usnesení o schválení rozpočtu na rok 2015 bylo tedy přijato.

Starostka Ing. arch. Milana Grauová tento krok vysvětlovala, že je potřeba rozpočet na rok 2015 schválit, aby se mohly rozjet soutěže na dané investice. Dle mého názoru měl být rozpočet schválen až novým zastupitelstvem, které mělo rozhodnout, které investice budou realizovány a které ne.

Tento krok zastupitelstva si vysvětluji tak, že většina velkých investic z roku 2014 bude realizována až v roce 2015 a zastupitelé si tak chtěli tyto investice pojistit. Přijde mi, že měl někdo velký zájem na tom, aby se rozpočet schválil už teď.

Rozpočet na rok 2015 byl schválen s deficitem 63 481 300,- Kč a rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2014 bylo schváleno s deficitem 27 181 200,- Kč. Zastupitelstvo nás tedy na tomto zasedání dostalo do schodku 90 662 500,- Kč. Tento deficit je kryt přebytkem z minulých let a novými úvěry. Kdo jak hlasoval doplním, až bude zveřejněn záznam.

Jestli se stanu zastupitelem, tak nikdy nezvednu ruku pro deficitní rozpočet, který navíc obsahuje podivné zakázky. Vždy budu zastáncem vyrovnaných financí a investic, které město opravdu potřebuje.

Tématice investic města, se budu věnovat v některém z dalších článků.