Zastupitelé za Svobodné: ti z nejaktivnějších

27. 09. 2018

V zářijových Hodonínských listech jste mohli na straně 44 najít přehled účasti jednotlivých zastupitelů v tomto volebním období. Je to velmi zajímavé čtení, které vám ukáže, jak poctivě zastupitelé na jednání zastupitelstva chodili. Někteří z nich byli sotva na polovině jednání. Pokud jste se k tomuto výtisku náhodu nedostali, naleznete ho na webových stránkách města http://www.hodonin.eu/hodoninske-listy/ds-18085

 

Zastupitelé za Svobodné: ti z nejaktivnějších

 

Naši zastupitelé patří do skupiny lidí s nejlepší docházkou. Zastupitelka Terézia Mlýnková Išková byla na všech řádných jednáních zastupitelstva, chyběla jen na jednom mimořádně svolaném. Náš zastupitel Petr Buráň nechyběl na 29 jednáních z 31. Jak sami říkají, funkci si plnili co nejzodpovědněji. A tak jste mohli vidět Petra Buráně, jak přišel na zastupitelstvo i o berlích nebo Terézii Mlýnkovou Iškovou, která nevynechala jednání ani v šestinedělí.

Svobodní byli také jediným klubem, který navrhoval body na jednání zastupitelstva. Dohromady měli za jednání zařazeny body celkem jedenáctkrát. Ostatní zastupitelské kluby nepodaly návrh ani jeden. Samozřejmě do toho nepočítáme návrhy členů vedení města, kteří body navrhují z podstaty své funkce.