Vytažené karty předčasně ukončily jednání zastupitelstva

07. 09. 2015

O průběhu posledního zastupitelstva, které se konalo 1.9., už informoval Hodonínský deník, avšak ráda bych krátce okomentovala to, jak zasedání vypadalo.

Vytažené karty předčasně ukončily jednání zastupitelstva

V úvodu musím zmínit, že už účast na zastupitelstvu byla velmi tristní. Z 31 členů dorazilo 20. Chyběli tito členové: pánové Knápek, Běloch, Koliba, Mráka, Sedlačík, Štukavec, Novotný. Z Nezávislých nedorazil vůbec nikdo, tedy chyběli pánové Taptič, Konečný, Třeštík a paní Otrubová. Nutno podotknout, že výjma pana Sedlačíka a Koliby jsem u nikoho z výše jmenovaných nezaznamenala, že by na zastupitelstvu nějak častěji chyběli, takže zvýšená absence byla zřejmě zapříčeněna nešťastně zvoleným datem. Avšak na druhou stranu rozpis termínů jednání zastupitelstva je znám několik měsíců dopředu, proto bych čekala jen ojedinělou absenci. Pravdou však je, že pokud si někdo plánoval dovolenou rok dopředu, zřejmě nepočítal s datem 1.9., protože jednání zastupitelstva bývá spíše v druhé polovině měsíce (pravděpodobný důvod, proč byl zvolen zrovna tento termín, vám sdělím v příštím článku). 

Co je však zcela bezesporu žalostné, je způsob ukončení jednání posledního zastupitelstva. Po tom, co jsme se (zejména tedy můj kolega Petr Buráň) v bodě Informace a náměty z výborů zasupitelstva chtěli vyjádřit ke kontrolám ohledně festivalu Made of Metal a kdy se můj kolega snažil z nejasného zápisu z Tespry dopátrat jaké smlouvy byly na Tespře zkontrolovány, bylo většinou v zastupitelstvu odhlasováno přerušení tohoto bodu.

Chtěli jsme proto znovu tuto kontrolu otevřít v bodě Různé. Na tuto část čekají také občané, kteří chtějí na zastupitelstvu vystoupit. Je zařazen až na konci, proto se na něj čeká hodiny. 
Když se však Petr Buráň opět dostal ke kontrole Tespry a já se tázala na finance ze vstupenek, čímž jsme se chtěli dostat i k dalším skutečnostem, které jsme zjistili, začali zastupitelé vytahovat své karty z hlasovacího zařízení (kterými potvrzují svoji účast) a tímto způsobem klesl počet přítomných jen na 11. V tomto momentu, i přes náš nesouhlas a nesouhlas občanů čekajících, aby mohli promluvit, paní starostka ukončila jednání, protože počet přítomných klesl pod polovinu (což však vyplývá z jednacího řádu).

Nerozumím tomu, jak může někdo kandidovat do zastupitelstva a pobírat za tento mandát navíc odměnu (i když je to „jen“ 900 Kč před odečtením daně) a pak nenechat svého kolegu doříct, co považuje za potřebné, neumožnit občanům, aby mohli vystoupit a argumentovat navíc tím, že už je skoro devět hodin večer. Pokud někdo není ochotný obětovat jednání zastupitelstva víc jak šest hodin za dva měsíce, ať prosím někandiduje a nechá místo pro toho, kdo tuto práci bere zodpovědně.

Empatii paní starostky, která konec zastupitelstva okomentovala slovy, že chápe, že v tuto pozdní hodinu (pozn. 20:30) mají i jiné povinnosti, nerozumím. Já osobně nechápu, že někdo kanduduje do zastupitelstva a pak si není schopen jednou za dva měsíce vyhradit celý den na to, aby si plnil svoji funkci zastupitele.

Zda tuto empatii k odchoduchtivým zastupitelům někdo z občanů také sdílí, nechám čistě na nich.

Poznámka: Byla jsem upozorněna na to, že zvýšenou absenci na jednání zastupitelstva má i pán Taptič (účast 4/7) a pán Třeštík (účast 4/7).