Založení okresní pobočky Svobodných - Hodonínsko

11. 07. 2014

Ve čtvrtek 21. listopadu navečer se v Hodoníně sešli členové a registrovaní příznivci Strany svobodných občanů, při příležitosti oficiálního založení místní buňky s okresní působností.

Na setkání dorazilo i jihomoravské předsednictvo v čele s jejím předsedou Jakubem Ježkem. Po krátké zdravici předseda Ježek představil svoji vizi fungování okresní pobočky a seznámil členy s jejími pravidly a fungováním.

Poté byl Jakubem Ježkem navrhnut koordinátor místní pobočky. Hlasováním byl tento také potvrzen a většinou zvolen Petr Buráň. „Byl jsem zvolen do této funkce, abych zvedl povědomí lidí o Svobodných v tomto okrese. Je stále ještě spousta těch, kteří o Svobodných neví. A to chci změnit. Mezi další úkoly patří tvorba volebních programů pro volby do Evropského parlamentu a pro volby do zastupitelstev, které se budou konat příští rok,“ řekl Buráň.

Mezi priority Svobodných na Hodonínsku budou patřit vyrovnané rozpočty obcí, vynakládání peněžních prostředků především na veřejné statky (silnice, chodníky, zajištění pořádku a čistoty v ulicích) a zásady nepodnikání obcí tak, aby nedeformovaly tržní prostředí. Setkání bylo zakončeno výzvou k zapojení všech členů a příznivců v Hodonínském okrese k úsilí v obraně osobních a ekonomických svobod v ČR.

 

Petr Buráň