Žádost o projednání změny zásad prodeje bytů a odpověď na ni

17. 03. 2015

Dne 27. ledna jsme odeslali na radnici žádost o projednání změny zásad prodeje městských bytů a nebytových prostor. Dle těchto zásad město prodává byty za 20% jejich hodnoty (plus investice a vnitřní vybavení). Tyto prodeje poškozují město a zvýhodňují jednu skupinu obyvatel před druhou, která nemá možnost si takové byty koupit.

 

Žádost o projednání změny zásad prodeje bytů a odpověď na ni

 

Věc: Žádost o projednání změny Zásad prodeje městských bytů a nebytových prostor

 

Dobrý den paní starostko,

 

píši Vám ve věci mého znepokojení, ohledně prodávání městských bytů za ceny nižší, než jsou ceny v místě a čase obvyklé. Domnívám se, že takovéto prodeje nejen, že poškozují město, ale jsou také v rozporu se zákonem č. 128/2000 Sb. §39 odst. 2, který říká: při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna.

V této věci bych chtěl ještě upozornit na rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 28 Cdo 3950/2010, ve kterém soud konstatoval, že „Smlouva o úplatném převodu obecního majetku za cenu podstatně nižší, než je cena v místě a čase obvyklá, je bez náležitých důvodů pro tuto odchylku neplatná.“

Tímto bych Vás chtěl tedy požádat, aby byla změna zásad řádně projednána jak vedením města, tak příslušnými odbory, které mají kompetenci se k dané věci vyjádřit (právní, ekonomiky a financí, majetkoprávní atd.), a jestli byste  mne o výsledku informovala.

 

Děkuji za vyřízení a s přáním hezkého dne,

Ing. Petr Buráň
 

A zde odpověď starostky

Dostali jsme pro nás neuspokojivou odpověď a o dalším našem postupu budeme nadále informovat.