Z Hodonína do Hong Kongu? Po vodě ne!

27. 08. 2018

U řeky Moravy v Hodoníně se takhle ve druhé polovině srpna 2018 zastavila skupinka cyklistů. První slova zněla: "To by se za komunistů stát nemohlo." Další skupina přijela asi za dvě minuty, první slova při pohledu na řeku zněla: "Za to může Babiš."

 

Z Hodonína do Hong Kongu? Po vodě ne!

 

Nikdo z těch vtipkujících lidí dosti pravděpodobně nebyl zkušený vodohospodář, všichni ale na první pohled poznali, že Moravě tak trochu dochází dech. Tedy voda. Stejně tak nemusíme být odborníci, abychom viděli, že po takovéto řece se jen velmi obtížně budou prohánět takovéto:

 


 

kontejnerové přepravní lodě. Přesto nám současné vedení města opakovaně tvrdí, že přesně to Hodonín a jeho obyvatelé potřebují. Někde musí být zakopaný pes. Sice ještě štěká, ale už teď pěkně smrdí.

 

V dubnu 2015 zastupitelstvo schválilo (24 hlasů pro - chtějme vědět, na základě jakých informací s rozhodovali) záměr výstavby Multimodálního logistického centra, jinak kontejnerového překladiště. Se společností DOE Europe SE podepsalo prohlášení o společném úmyslu.

 

Následně bylo pár let ticho, protože a) investor, firma se základním kapitálem něco málo přes 3 miliony korun, další aktivitou nehýřil, b) ministerstvo dopravy, jež mělo vyvíjet součinnost, vůbec nic nevyvíjelo, c) všichni ostatní si mysleli, že se jednalo o celkem povedený aprílový vtip.

 

Letos opět nastala lehká aktivita, z níž vzniklo společné prohlášení investora a starosty Hodonína (četli jsme v HL zde) o tom, že všechno platí, avšak míč přeletěl na stranu ministerstva dopravy. Jestli to byl mistrovský tah pana Lúčky, který převzal toto dědictví po starostce Grauové, a kterému je jasné, že je celý projekt postavený "na vodě" (což by vlastně bylo skvělé, jenže právě ta voda chybí ...) a že ministerstvo nehne prstem, a tudíž to celé půjde se vztyčenou hlavou odpískat, pak klobouk dolů.

 

Celkově je velmi smutné, že vedení města za několik let až do dnešního dne zveřejnilo jen naprosté minimum kusých informací, čímž vypustilo z lahve džina dezinformací. Už v roce 2016 obyvatelé Hodonína podepisovali hromadně petice proti tomuto projektu, s tím, že z radnice nejsou žádné zprávy o takto gigantickém projektu, a žádali referendum. Ti, kdo pro projekt hlasovali, dodávali médiím alibisticky chlácholivé řeči o tom, že projektu beztak nevěří, že se vlastně nic neděje a dít nebude, protože je vše v rovině přání a zcela nereálné. Už za tyto řeči se měli vzdát mandátů.

 

Hodonínští Svobodní, kandidující do podzimních voleb společně s Piráty pod šťastným číslem 7, k tomuto projektu zaujímají následující stanovisko:

 

1. Žádáme odpovědné zástupce města, aby zveřejnili maximum informací, na jejichž základě by si mohla veřejnost konečně udělat poučený názor, a to včetně skutečného vztahu společnosti DOE Europe SE a čínské firmy Sinohydro, s níž město z nejasného důvodu jedná.

 

2. Podporujeme vybudování velkého obchvatu Hodonína, jímž je tento projekt podmiňován.

 

3. Jsme připraveni jednat o vybudování kontejnerového překladiště v lokalitě Nesyt, avšak

- pouze s návazností na silniční a železniční dopravu, nikoli vodní cestu

- za zcela transparentních podmínek, smluvních záruk a studií o možných pozitivních i negativních dopadech

- na základě výsledku referenda, které by k této otázce muselo proběhnout dříve, než se město k čemukoli zaváže.

 

4. Nepodporujeme zásah do řeky Moravy představující drastickou změnu celého jejího dolního toku v délce 45 kilometrů.