Vedení města chce zadávat zakázky bez soutěže

14. 05. 2018

Vedení města na své poradě rozhodlo, aby byl na schůzi rady města tento týden projednán materiál, který by bez náhrady zrušil předpis pro zadávání zakázek malého rozsahu. Zítra o tom rozhodnou radní.

 

Vedení města chce zadávat zakázky bez soutěže

 

Kdyby se radní rozhodli předpis zrušit, najednou by se např. stavební práce nemusely vůbec soutěžit až do výše 6 milionů korun. Zakázky by pak radní mohli přímo zadávat jakékoliv firmě bez kontroly zastupitelstva nebo kontrolního výboru.

 

Tento krok by absolutně zneprůhlednil zadávání zakázek a veškerá snaha o větší transparentnost radnice by přišla vniveč. Hodonín by se tak stal vyjímkou v České republice v oblasti zadávání veřejných zakázek a lidé by ztratili kontrolu nad veřejnými financemi.

 

Otázkou také zůstává, proč tento krok přichází těsně před volbami. Nemělo by o takové věci rozhodovat nové vedení a zastupitelstvo? Zítra se dozvíme, jak radní v této věci rozhodli.

 

Příloha: Materiál pro radní