Ustavující zasedání - prohlášení k volbě vedení města

26. 11. 2014

Dne 25.11.2014 se konalo v Hodoníně ustavující zasedání zastupitelstva, kde se volilo vedení města pro nadcházející čtyři roky. Přinášíme náš pohled na tuto volbu a také na další působení Svobodných v zastupitelstvu.

 

Ustavující zasedání - prohlášení k volbě vedení města

 

Zastupitelstvo na svém ustavujícím zasedání zvolilo ze svých řad starostku Ing. Arch. Milanu Grauovou (ANO), 1. místostarostu JUDr. Vítězslava Krabičku (Změna) a další dva místostarosty Jána Lahvičku (KSČM) a Vojtěcha Salajku (ANO).

Návrh na pouze dva místostarosty neprošel. Co je ale zajímavé, že starostka a všichni tři místostarosté jsou pro svoji funkci dlouhodobě uvolněni, což znamená, že budou pobírat plný plat. Náš návrh na uvolnění pouze 1. místostarosty neprošel a rozpočet města tak bude zatížen těmito čtyřmi platy. Při zasedání paní starostka uvedla, že odměny nevolněných zastupitelů nejsou žádným tajemstvím, tak doufáme, že tajemstvím nebudou ani platy uvolněných funkcionářů.

Následovala volba starosty. Poukázali jsme na to, že dosud nebyla zveřejněna žádná koaliční smlouva, která by upravovala programové prohlášení. Nevěděli jsem tedy koho a proč volit, a proto jsme se rozhodli hlasovat proti každému navrhovanému kandidátovi. Přišlo nám to, jako by byla koalice postavená na rozdělení funkcí, a ne na jasně definovaném programu, kterým by se koalice následující čtyři roky řídila. Paní starostka poznamenala, že koaliční smlouva byla podepsána den před ustavujícím zasedáním. Nicméně se tato smlouva nedostala na veřejnost před zasedáním, a proto jsme nemohli pro žádného kandidáta hlasovat.

Vyzýváme tímto paní starostku, aby koaliční smlouvu zveřejnila co nejdříve a občané města se tak dozvěděli jakou politiku bude současná koalice zastávat.

Ke konci zasedání se ještě volili členové do finančního a kontrolního výboru. V obou výborech mají Svobodní své zastoupení. Pro zvýšení odměn neuvolněným zastupitelům zvedlo ruku 27 zastupitelů a jediní Svobodní byli proti. Také náš návrh na počet členů rady na sedm nebyl schválen a rada má tak 9 členů.

Svobodní budou v zastupitelstvu i nadále zastávat pravicovou politiku, hlasovat proti plýtvání finančními prostředky a pracovat na zvýšení transparentnosti při řízení města.

Zvukový záznam zde.