Usilujeme o lepší podmínky pro dobrovolné hasiče

22. 11. 2015

Na posledním jednání zastupitelstva jsem přednesla interpelaci, která má za cíl zlepšení bídných podmínek hodonínských dobrovolných hasičů. O jejich situaci čtěte přímo v textu interpelace.

Usilujeme o lepší podmínky pro dobrovolné hasiče

Vážený pane starosto,

v minulém měsíci jsme byli kontaktováni členy Dobrovolného záchranného sboru hasičů Hodonín, se kterými jsme se minulý týden setkali. Byli jsme se podívat na prostor jejich služebny, který se nachází v areálu profesionálního záchranného sboru. Dobrovolní hasiči zde mají k dispozici garáž, kde mají umístěnou techniku a zde mají také šatní skříňky o to hned vedle zaparkovaného hasičského auta.

Upřímně jsem byla velmi negativně překvapená tím, v jakých podmínkách naši dobrovolní hasiči, navíc zřízeni městem, pracují.

Garáž je nezaizolovaná budova s plechovou střechou, ve které se netopí a to ani v zimě. Hasiči jsou pak nuceni převlékat se po zásahu z mokrého oblečení i v mínusových teplotách. Dále k této garáži nepřísluší sociální zařízení, takže hasiči nemají k dispozici ani sprchy, ani záchody. Dalším problémem je, že mají k dispozici jen malou konferenční místnost, kam se vejdou pouze 4 lidé, proto nemají místo vhodné k potřebným školením.

Dobrovolní hasiči mají za sebou za 10 měsíců v tomto roce 94 výjezdů. Kromě výjezdů pomáhají i na městských akcích a věnují se taky dětem, vedou hasičský kroužek pro děti. S kroužkem pro děti spolupracují se Střediskem volného času, protože děti se nemohou pohybovat v objektu, kde nyní dobrovolní hasiči sídlí. Kromě tohoto kroužku chodí i vzdělávat děti do škol. Nutno ještě podotknout, že působí pouze v katastru města Hodonína

Záchranný sbor má roční rozpočet 250.000 Kč. Tyto peníze jsou vynaloženy na techniku, odměny hasiči ani měsíční, ani za výjezd, nemají.

Myslím, že pro Hodonín přinejmenším ostuda, že lidé, kteří skoro veškerý svůj volný čas věnují práci městu a bezpečnosti jejich občanů a dělají to zcela zadarmo, musí být v podmínkách, kde se nemohou ani osprchovat a v zimních měsících se musí třást zimou. Doporučuji jak vedení města, tak všem zastupitelům se jít k dobrovolným hasičům podívat. V ostatních obcích jsou dobrovolní hasiči chloubou, v Hodoníně skoro ani nevíme, že je máme a kolik práce odvádí.

Proto Vás prosím o následující:

  1. O okamžité zahájení řešení situace prostoru, ve kterém dobrovolní hasiči působí. Prosím o poskytnutí objektu, který splňuje alespoň tu normu, mít k dispozici sprchy, záchody a mít v objektu teplo. Jednotka dobrovolných hasičů je připravena o vhodném místě jednat a podílet se na úpravě případného nového působiště.

  2. Dobrovolným hasičům byla poskytnuta permanentka na krytý bazén, avšak v době, kdy se započalo s jeho rekonstrukcemi. Prosím tedy o to, aby byl hasičům poskytnut nějaký jiný benefit, např. permanentka do denních lázní. Opakuji, že hasiči dělají svou práci zcela zadarmo, proto by jim mohlo město aspoň touto formou poděkovat.

  3. V případě toho, že budou chtít hasiči uspořádat hasičský ples, prosím o zvážení možnosti dání prostoru kulturního domu do výpůjčky, nebo za symbolickou hodnotu.

 Děkuji

Ve čtvrtek 19.11.2015 jsem zorganizovala schůzku pana starosty Lúčky a pana místostarosty Jandy (který je garantem hasičů) s dobrovolnými hasiči přímo na jejich služebně. Oba městští představitelé byli podmínkami také velmi zneklidněni a přislíbili, že se tímto budou zabývat a hledat pro dobrovolné hasiče vhodné místo. Věřím, že se celá věc podaří a že Hasiči Hodonín budou tuto zimu konečně sloužit v teple.