Transparentnost v podání koalice? Žádná

02. 05. 2015

Přestože se před volbami ve velkém slibovalo zvýšení transparentnosti a koalice ji má dokonce zakotvenou i ve svém programovém prohlášení (zajistíme informovanost občanů o práci a činnosti orgánů města), kterého se občané Hodonína konečně po víc jak půl roce dočkali, musím konstatovat, že z mého pohledu radní vysílají jasné signály, že opět zůstalo jen u předvolebních slibů.

 

Po tom, co si minulý rok v červnu Rada města v čele se starostkou Grauovou odsouhlasila, že se z jednání Rady již nebudou vyhotovovat zápisy z části rozpravy (tím pádem se nemůžeme dozvědět, jaké důvody vedly Radu k vydání toho či onoho usnesení), je situace čím dál víc tristní.


Radě města jsou ještě před samotným rozhodnutím dávány doporučení jak z různých odborů městkého úřadu, tak z některé komise (sociální, bytová atd.). Odbory představují úředníci, kteří mají kvalifikaci a široké znalosti v oblasti jejich odboru. Lidé z komise zas ve velké míře reprezentují přímý hlas občanů, protože často nejsou zastupiteli. Často se stává, že se Rada rozhoduje odchylně od těchto doporučení. Na to má samozřejmě právo. Avšak pokud já jako zastupitelka vidím, že doporučení od úředníků, výboru nebo komise nebyly vzaty v potaz a já nechápu proč, je přirozené, že mě zajímají pohnutky, proč Rada rozhodla odlišně. V té chvíli by mi toto mohl objasnit zmiňovaný zápis z rozpravy, ale ejhle, Rada ho už nevyhotovuje. Nezbývá mi tedy nic jiného, než se zeptat samotných radních.


A tak jsem i několikrát učinila. Vždy mi byla však dána vcelku vyhýbavá odpověď. Při minulém, pátém, zastupitelstvu, když jsem se radních zeptala, proč odsouhlasili dotaci dvěma podnikatelkám v dvojnásobné výši, než jakou jim doporučila Komise pro rodinu (v prvním případě doporučení 7500,- Kč, odsouhlaseno 16000,- Kč, ve druhém případě doporučení 16000,- Kč, odsouhlaseno 32000,- Kč), byla mi paní starostkou dána tato odpověď: já myslím, že Rada vyjádříla svůj názor, že takto se jí to jeví jako vhodnější, především pro maminky s dětmi (vhodnější je to hlavně pro podnikatelku, která dostane dotaci a nemusí si své podnikatelské aktivity hradit celé sama, pozn. autorky), takže já necítím potřebu za radní, protože každý hlasoval sám za sebe tak nějak, prezentovat jejich zdůvodnění.

 

Pokud paní starostka nemá potřebu prezentovat zdůvodnění ani svoje, ani radních, straně, kterou část občanů poslala do zastupitelstva s dvěma mandáty, tak to s tou komunikací a informovaností asi zas tak vážně nemyslí.


Tímto stavem jsme hluboce znepokojeni, avšak od ničeho nás to neodradí. Právě naopak, budeme se ptát ještě více a nadále se budeme snažit vám zprostředkovat co nejvíce informací. Naše snaha nepoleví také při boji o prosazení audiovizuálního záznamu ze zastupitelstva.