Terézia Išková: Proč město nepředchází problémům?

02. 03. 2016

Kolikrát jste si v životě řekli vy sami nebo někdo z vašeho okolí, že doktoři často řeší důsledky a ne příčiny? Vsadila bych se, že to nebylo jednou. Stejný pocit mám i z toho, jak se chovají zástupci města Hodonína, ať už je to zastupitelstvo nebo rada.

 

Terézia Išková: Proč město nepředchází problémům?

 

I v souvislosti s činností města často říkám, aby se věci řešily zavčasu nebo v době, kdy je ještě možný pokojný dialog. A říkala jsem to i na 7. zasedání zastupitelstva, které se konalo 1. 9. 2015, ještě za minulého vedení.

Na tomto jednání zastupitelstvo schválilo prodej pozemku v areálu Velká kasárna firmě Zlomek. Možná si vzpomínáte na můj článek O tom, jak je pět miliónů víc než sedm. K tomuto prodeji jsem měla více výhrad, tou největší byl prodej pozemku uchazeči, který podal nejnižší cenovou nabídku.

Jedna z dalších věcí, na kterou jsem uporozňovala byla problematika ESO přístřešku, které na daném pozemku stojí. Apelovala jsem na členy zastupitelstva, aby kupní smlouvu neschvalovali do té doby, než se vyřeší otázka toho, zda na pozemku stojí movité věci, nebo nemovitosti (a tím pádem má majitel přístřešků na pozemek předkupní právo). Já netvrdím, že je to tak či onak. Jen jsem chtěla, aby se tato záležitost vyřešila ještě před prodejem, aby město nemuselo řešit další žalobu. S tím se však 17 zastupitelů neztotožnilo a hlasovali pro prodej. A došlo na má slova.

Na posledním jednání Rady města dne 23. 2. 2016 bylo přijato toto usnesení:

Usnesení č. 2713

Rada města schvaluje podání žaloby na vyklizení pozemku p.č. 3427/1, v k.ú. Hodonín (lokalita kasárna) – ESO přístřešky ve vlastnictví společnosti TM sanit plus, s.r.o.,  IČ: 64508854, Národní třída 14, 695 01 Hodonín.

HLAS: 9 0 0

Město řeší další žalobu, další případný soudní spor. Nebylo by jednodušší s prodejem počkat, vyřešit problém, a vyhnout se tak soudnímu sporu?

A co když město tento spor prohraje a bude muset hradit náklady řízení? Kdo to zaplatí? Zastupitelé, kteří hlasovali pro prodej? Asi těžko, zaplatí se to z daní občanů města. A to přece nikoho nebolí.

Město by se mělo chovat víc odpovědně a já věřím, že nejen nové vedení, ale i všichni zastupitelé budou řešit věci ještě v době, kdy se dají řešit po dobrém.