Terézia Mlýnková Išková: Svobodní navrhují pořizování audiovizuálního záznamu z jednání zastupitelstva

31. 10. 2016

Když jsme před dvěma lety kandidovali do zastupitelstva města Hodonína, měli jsme v programu mimo jiné i to, že by mělo město Hodonín pořizovat audiovizuální záznam z jednání zastupitelstva.

Terézia Mlýnková Išková: Svobodní navrhují pořizování audiovizuálního záznamu z jednání zastupitelstva

 

V současné době je pořizován pouze audiozáznam, který je možno poslechnou si na internetových stránkách města. Tuto formu považujeme za uživatelsky velmi nepřívětivou. Udržet pozornost pouze na mluvené slovo je mnohem náročnější, než když sledujete i obraz. Není divu, člověk už ze své přirozenosti nejintenzivněji vnímá právě zrakové vjemy. I já sama jsem se několikrát pokoušela pustit si zvukový záznam, avšak po pár minutách jsem se přistihla u toho, že myslím na úplně něco jiného a zvuk nevnímám. Určitě nejsem s takovou zkušeností sama.

Zájem o politiku je malý a já upřímně chápu, že se lidem nechce vysedávat dlouhé hodiny na zastupitelstvu. Mít možnost pustit si záznam zpětně a zaměřit se jen na to, co člověka opravdu zajímá, by jistě mnoho lidí ocenilo a zvýšilo by to povědomí o tom, o čem zastupitelstvo jedná a rozhoduje. Občané by tak mohli kontrolovat nejen to, co jimi zvolení zástupci říkají, ale i to, jak je to s jejich docházkou a jestli se účastní celého jednání zastupitelstva.

Někteří zastupitelé si totiž zvykli na to, že odejdou z jednání před jedním z posledních bodů, kterým je majetkoprávní problematika. Tento bod bývá hodně dlouhý, skládá se z několika desítek bodů a není z hlediska exhibice zastupitelů tak zajímavý. Avšak z mého pohledu se jedná o jeden z nejdůležitějších bodů, protože se absolutně bezprostředně týká našich občanů. Když se však pravidelně před tímto bodem zvedne část zastupitelů a odejde, často se kvůli nedostatku hlasujících spousta bodů neodhlasuje. S audiovizuálním záznamem byste si mohli lépe kontrolovat docházku zastupitelů a byl by to i větší tlak na ty, kteří mají tendence opakovaně odcházet před skončením jednání.

Proto jsme za minulého vedení jednali o tom, aby byl takový záznam pořizován. Nepodařilo se nám jej však prosadit. Bývalé vedení trvalo na tom, že audiozáznam stačí. Boj jsme ale nevzdali a na říjnovém jednání jsem podala interpelaci na pana starostu Lúčku a znovu otevřela diskuzi o této formě záznamu. Věřím, že tentokrát jednání dopadne lépe a vy bude moct od nového roku zastupitele nejen slyšet, ale i vidět.