Svobodní představují volební program

07. 09. 2014

Představujeme vám náš volební program do komunálních voleb v Hodoníně 2014.

Svobodní  jako nově kandidující strana do zastupitelstva města Hodonín přivede do vedení města nový čerstvý vítr v podobě převážně mladých lidí. Máme chuť změnit vnímaní lidí směrem k hodonínskému zastupitelstvu, jako k elitářskému spolku, který už ztratil kontakt s běžnými občany města Hodonína.

Myslíme si, že se již i z komunální politiky vytratila, v současné době tolik postrádaná, slušnost a poctivost a je třeba tyto hodnoty vrátit zpět na radnici, aby si zastupitelé získali zpět důvěru občanů města.

Chceme být vstřícní a komunikovat jak s občany města, tak i s místními sdruženími a organizacemi, abychom byli co nejlépe schopni pochopit jejich potřeby. Bez  bližšího kontaktu nemůžou politici plně porozumět těmto potřebám a v zastupitelstvu pak nezastupují zájmy občanů, ale zájmy své.

Přinášíme úplně jiný směr než byl doposud v Hodoníně k vidění. Stojí za námi pevná filosofie pro komunální volby, díky které se odlišujeme od ostatních stran.

Budeme strážci veřejných financí a budeme dohlížet na řádné hospodaření města. Nechceme, aby město používalo finanční prostředky na rizikové podnikatelské projekty města, ale řádně je využívalo při investicích do veřejného majetku ku prospěchu všech občanům města Hodonín a ne jen pro určité vybrané skupiny obyvatel.

Myslíme si, že základním úkolem města je pečovat o město samotné. O to jak vypadá,  jestli je bezpečné a jestli se v něm lidem dobře žije. Všechno ostatní musí jít stranou.

V posledních letech město vynaložilo stovky milionů korun na různé koupě a rekonstrukce objektů, které lepší život ve městě nezajistí. S těmito projekty nesouhlasíme a v budoucnu budeme dbát na to, aby se peníze investovaly pouze do potřeb všech občanů města.

 

Celý program zde.