Svobodní požádali o vypsání místního referenda o překladišti

13. 06. 2016

Dne 6.6.2016 jsme na hodonínský městský úřad odevzdali žádost o zařazení bodu na jednání zastupitelstva, které se uskuteční 28.6.2016. V tomto bodě navrhujeme vypsání místního referenda o kontejnerovém překladišti na Nesytu.

 

Svobodní požádali o vypsání místního referenda o překladišti

 

Na hodonínské radnici proběhlo jednání mezi zástupci města a čínskými investory ohledně kontejnerového překladiště v Hodoníně. Podle vyjádření vedení města začíná mít projekt konkrétnější podobu. Zatímco s čínskými investory se aktivně jedná, interakce vedení města s jeho občany je zatím mizivá. Výstavba překladiště by přitom výrazně a hlavně nezvratně ovlivnila život občanů Hodonína. A nejen jich. Tato stavba by změnila ráz krajiny, slováckého Hodonínska a nemalé stopy by zanechala i na přírodě.

 

Dle Svobodných není možné rozhodnout o takto zásadní věci pouhými 31 hlasy v zastupitelstvu. Žádný z občanů Hodonína nemohl svůj názor vyjádřit při volbách do zastupitelstva města, protože v době voleb se o překladišti ještě nevědělo. Strany, které jsou nyní v zastupitelstvu překladiště ve svém volebním programu neměli. Lidé tedy při své volbě nemohli zohlednit jejich postoj k překladišti.

 

Svobodní zastávají názor, že o této věci musí rozhodnout občané Hodonína. Ti jediní mohou tuto stavbu buď odmítnout, nebo podpořit. Proto jsme navrhli vypsání místního referenda. V naší žádosti jsme datovali termín referenda na 7. a 8. října. V tyto dny se totiž uskuteční krajské i senátní volby, lidé by tak mohli pohodlně hlasovat v jeden den.

 

Otázku jsme formulovali následovně: Souhlasíte s tím, aby se v Hodoníně v lokalitě Nesyt vybudovalo kontejnerové překladiště? Odpověď ANO/NE

 

Věříme, že je existence překladiště v Hodoníně tak zásadní věc, o které by měli rozhodnout sami občané města. Máme za to, že současně zvolení zastupitelé, ani vedení města, nemají mandát k tomu, aby o této věci mohli rozhodovat.

 

Odůvodnění žádosti o místní referendum:

 

Dne 3.6.2016 proběhlo jednání představitelů města s čínskými investory a zástupci firmy DOE Europe ohledně kontejnerového překladiště, které by mělo vzniknout v Hodoníně v části Nesyt. Pokud by se tato stavba realizovala, bude mít ohromné a nezvratné následky nejen pro Hodonín, ale i jeho široké okolí.

 

Zastupitelský klub Svobodných má za to, že by to měli být občané Hodonína, kteří zhodnotí, zda budou tyto následky spíše pozitivní, nebo spíše negativní a rozhodnou, zda zde bude překladiště stát. Svůj souhlas či nesouhlas nemohli dát najevo při volbách do zastupitelstva města, protože v době voleb, v roce 2014, se o překladišti veřejně nevědělo a tudíž žádná ze stran v programu překladiště neřešila.

 

Existence překladiště by výrazně ovlivnila život v našem městě. A právě lidé, kteří v Hodoníně žijí by měli rozhodovat o tom, zda se vůbec může započít se stavbou.