Svobodní jdou do voleb společně s Piráty

03. 05. 2018

Je před námi volební rok, ve kterém budeme na podzim vybírat své zástupce do městského zastupitelstva. Po čtyřech letech našeho působení v opozici jsme se rozhodli opět kandidovat a tentokrát nás posílí přátelé z České pirátské strany. Budeme tak kandidovat pod společným názvem SVOBODNÍ A PIRÁTI.

 

Svobodní jdou do voleb společně s Piráty

 

Zužitkujeme čtyřleté zkušenosti, získané v zastupitelstvu, a společně s Piráty vytvoříme fungující tým mladých lidí, kterým leží osud našeho města na srdci. Nabízíme občanům alternativu k zaběhnutým politickým stranám na radnici a vstřícným a slušným jednáním chceme lidem ukázat, že se dá město řídit lepším způsobem. Občané musí získat zpět důvěru ve vedení města, která je v posledních letech četnými změnami pošramocena.

 

Po celé čtyři roky jsme v zastupitelstvu aktivně vystupovali a diskutovali o problémech našeho města. Konstruktivními návrhy se nám mnohdy podařilo přesvědčit i zástupce koaličních stran, a tak mohou např. občané vystupovat během zasedání zastupitelstva ve vlastním bodě: Dotazy občanů, nebo si mohou přečíst všechny materiály, které míří ke schválení na schůzi Rady města.

 

I v dalším volebním období budeme pokračovat v prosazování transparentního řízení města a hospodárného a efektivního nakládání s městským majetkem. Naší silnou stránkou je informování veřejnosti o dění na radnici a v zastupitelstvu prostřednictvím videí a přímých přenosů přímo ze zasedání. Chceme práci politiků co nejvíce otevřít veřejnosti, aby měli lidé přehled, jak jejich volení zástupci pracují.

 

I nadále budeme bránit rozprodávání městského majetku pod cenou. Peníze získané z  případných prodejů musí sloužit všem občanům města, a ne jen vybraným skupinám, kterým se chtějí politici zalíbit.

 

Naším dlouhodobým investičním cílem je celková modernizace města a úřadu. Komunikaci občanů s úřadem co nejvíce zpřístupníme on-line formou a i vnitřní prostory úřadu projdou rozsáhlou úpravou tak, aby se v něm občané i úředníci cítili dobře.

 

Většina finančních prostředků půjde ale na opravy místních komunikací a celkovou rekonstrukci uličních prostor s důrazem na parkovací místa a výsadbu zeleně. Upravené a čisté ulice jsou jednou z důležitých věcí, proč se lidé cítí ve městě dobře.

 

Spojením Svobodných a Pirátů vzniká jedinečná koalice zaměřená především na vstřícné a transparentní řízení města s důrazem na řádné hospodaření a ochranu městského majetku. Jsme připraveni jednat s každým, kdo s námi bude chtít spolupracovat na těchto principech. Věříme, že se nám po letech vleklých politických krizí podaří sestavit fungující koalici založenou na otevřenosti a důvěře, ve které dokážeme společně pracovat ve prospěch všech občanů města.