Svobodní a Piráti: Snížíme počet sociálních bytů a ulevíme Míráku

30. 09. 2018

Počet sociálních bytů v Hodoníně je příliš vysoký a vznikají kvůli němu zbytečné problémy mezi obyvateli. Jsme pro radikální snížení počtu sociálních bytů.

 

Svobodní a Piráti: Snížíme počet sociálních bytů a ulevíme Míráku

Foto: maps.google.com

 

V první řadě je potřeba říct, že chceme snižovat jen počet sociálních bytů, které nejsou určeny pro starobní důchodce. Tedy počet bytů v domovech s pečovatelskou službou či v komunitním domu pro seniory chceme zachovat. Přikláníme se také k postupnému navyšování bytů určených pro důchodce, a to s ohledem na zvyšující se průměrný věk hodonínského obyvatelstva.

Sociální byty pro tzv. sociálně slabé jednotlivce a rodiny jsou soustředěny zejména na ulici Pravoslava Veselého. Počet těchto bytů chceme významně zredukovat a sociálně slabé rozdělit do několika lokalit v Hodoníně tak, aby nebyli soustředěni na jednom místě. Nebudeme si nalhávat, že neúnosná situace v oblasti Mírového náměstí není způsobena vysokým počtem sociálně slabých v jedné lokalitě.

Proč chceme snižovat počet sociálních bytů?

Čtyři roky jsem členkou sociální komise, která doporučuje radě města, komu sociální byty přidělit. Za ty čtyři roky jsem poznala, že počet sociálních bytů převyšuje počet potřebných a využívají je lidé, kteří buď sociálními případy nejsou, nebo v tomto stavu sami dobrovolně zůstávají.

Mnoho sociálních bytů je obsazeno jednotlivci, či rodinami, které pobírají dávky z úřadu práce, jsou nezaměstnaní a přitom neexistuje objektivní důvod, proč nepracují. Jsou v produktivním věku, nejsou nemocní, děti chodí do školky nebo školy, takže nepotřebují celodenní péči. Takoví lidé nepatří do sociálních bytů a mají bydlet v běžném nájmu. Takoví lidé žijí v sociálních bytech i mnoho let a je jim opakovaně prodlužován nájem.

Další skupinou jsou lidé, které bychom v minulosti označili za potřebné, avšak jejich situace se výrazně zlepšila a jejich příjem se blíží republikovému průměru. Takovým lidem se přesto prodlužují nájmy na sociálních bytech. Je potřeba dát jim dostatečný čas, aby si našli jiné bydlení, a smlouvu nadále neprodlužovat.

Sociální byty jen pro potřebné

Sociální byty mají být opravdu jen pro potřebné. Tedy pro důchodce, případně invalidní důchodce a lidi v těžké životní situaci, kteří z objektivních důvodů nemohou svůj stav v krátkém časovém období změnit. Tedy např. pro matky samoživitelky, které mají děti mladší než 3 roky. Město má mít také v záloze 2 byty pro případ, pokud by nějaká rodina nečekaně přišla o střechu nad hlavou, např. v důsledku požáru.

Sociální byty mají být užívány po dobu nezbytně nutnou. Není možné, aby někdo žil v sociálních bytě tři a více let, pokud k tomu neexistuje řádný důvod. Také není možné, aby sociální byty využívali lidé, kteří se dobrovolně rozhodli nepracovat a pobírat dávky z úřadu práce.