Společnost manžela starostky Grauové dluží Domu kultury statisíce

25. 06. 2015

V úterý 23.6.2015 se konalo zasedání zastupitelstva města Hodonína. Na této schůzi jsem v bodu Různé navrhla Radě města, aby neuzavírala se společností Growling Lion s.r.o. nájemní smlouvu nebo výpůjčku na pozemky Vodního cvičiště mezi Hodonínem a Rohatcem, kde se koná festival Made of Metal, dokud společnost Growling Lion nesplatí dluh 760.000 Kč, který má u Domu kultury.

 

Jak mnozí z vás ví, společníci ve firmě Growling lion s.r.o. jsou Jiří Grau a Lenka Grauová, manžel a dcera starostky Milany Grauové. Jejich společnost uzavřela minulý rok před festivalem Made of Metal, který Growling Lion s.r.o. pořádá, smlouvu, na základě které se společnost zavázala zajistit vystupování některých kapel, za což ji pak Dům kultury zaplatil odměnu ve výši 800.000 Kč. Growling Lion s.r.o. mělo následně tyto finanční prostředky i s DPH domu kultury vrátit. Společnost měla tedy Domu kultury zaplatit 960.000 Kč se splatností k 30.9.2014.

 

Vzhledem k tomu, že peníze  nebyly uhrazeny včas, poslal Dům kultury dvě upomínky, v říjnu a v únoru. Po těchto upomínkách se společnost Growling Lion s.r.o. s Domem kultury dohodla na splátkovém kalendáři (za duben, květen, červen a červenec měla společnost uhradit 200.000 Kč, za srpen pak 160.000 Kč). První slátka byla poslána, avšak za květen a červen opět peníze nepřišly, následovala tedy další úpomínka. Dluh společnosti Growling Lion s.r.o. tedy činil třičtvrtě roku po splatnosti 760.000 Kč a za dva měsíce se má konat další ročník festivalu, opět na pozemcích města.

 

Město standartně postupuje tak, že pokud někdo městu dluží peníze, město není ochotno s ním uzavřít další smlouvu o nájmu či výpujčce (např. u sociálních bytů se s dlužníky zpravidla smlouva znovu neuzavírá). Je pro nás zarážející, že i přesto Rada tuto smlouvu schválila. Podle slov některých koaličních zastupitelů však o tomto dluhu nevěděli. Ten vyšel najevo až po tom, kdy si finanční výbor vyžádal podrobnější informace o hospodaření Domu kultury. Šlo v podstatě o náhodu, protože jednomu z členů finančního výboru byly nejasné zvýšené náklady kulturního domu za minulý rok.

 

Nechceme spekulovat, jak dlouho by společnost městu peníze dlužila a přitom dál pořádala festivaly na městských pozemcích, kdyby nedošlo k vyžádání si informací finančním výborem. Je zajímavé, že společnost ani po třech upomínkách dluh nezaplatila, ale když se o něj začali zajímat členové jednotlivých stran v zastupitelstvu, bylo rychle ještě v úterý před konáním zastupitelstva uhrazeno alespoň 400.000 Kč.

 

Vzhledem k tomu, že společnost uzavřela více smluv s více příspěvkovými organizacemi města a městskými společnostmi, vyzvala zastupitelka Gajošová k jejich kontrole kontrolním výborem. Na této kontrole se bude bude s velkou pravděpodobností podílet i náš zastupitel Petr Buráň. Budeme vás tedy informovat o jejím závěru.

 

Závěrem chci podotknout, že rozhodně nebrojíme proti festivalu Made of Metal a jsme rádi, že se v Hodoníně koná akce, která mu dělá pozitivní reklamu. Avšak celé financování (smlouvy a sponzorské dary ze strany města nebo jejich společností či příspěvkových organizací) a také nadstandardní přístup k této společnosti manžela paní starostky, v nás navíc ve světle dalších událostí (např. změna lokality zahrádek za hřbitovem z rekreační zóny na zahradkářskou, ve které nejsou tak přísné limity na hluk, nebo převedení pozemků vodního cvičiště z města na dům kultury), vyvolává dojem, že se z města stává rodinná firma paní starostky.

 

Aktualizace: Dle nepotvrzených zdrojů je dluh již plně splacen. Protože je to ale několik měsíců po splatnosti a společnost porušila splátkový kalendář, mělo by město vymáhat penále.