Snížíme poplatek za psa

27. 09. 2014

Platíme za psa hodně? Je tento poplatek oprávněný? A jaké za něj dostáváme služby? Na všechny tyto otázky si odpovíme v následujícím článku o poplatcích za naše pejsky.

 

Vyhláška města č. 3/2013 stanoví, že majitel psa staršího 3 měsíců zaplatí městu 780 Kč/rok. Za druhého a každého dalšího psa 1 200 Kč/rok. Poživatel starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu platí 200 (300) Kč/rok.

 

Důvodů pro výběr takových poplatků může být hned několik.

 

- Město poskytuje pejskařům služby, za které si majitelé psů platí. Mohou to být mikrotenové sáčky (v případě Hodonína k vyzvednutí na úřadě), speciální pytlíky s lopatičkami připevněné na odpadkových koších, známky a další různé služby.

- Město vybírá poplatky, protože psi znečišťují veřejné prostranství a tyto poplatky mají pokrýt náklady na odstranění psích výkalů.

- Regulace množství psů

 

Konkrétně město Hodonín poskytuje mikrotenové sáčky, které si může každý majitel psa vyzvednout. Za tyto sáčky město ročně utratí 100 000 Kč. Dále úřad vydává známky o registraci. Jinou službu město neposkytuje.

 

Částka 780 Kč nám přijde nepřiměřeně vysoká oproti nabízeným službám města. Proto navrhujeme snížení poplatku za psa na 200 Kč/rok. (Pokud by město neposkytovalo žádné služby, navrhovali bychom poplatek zrušit úplně, protože nám přijde diskriminační oproti ostatním majitelům domácích mazlíčků, kteří neplatí nic.

 

Někdo by mohl namítat, že by měli všichni pejskaři platit, protože jejich mazlíčci znečišťují veřejné prostranství, jak již bylo výše zmíněno. Nelze ale házet všechny majitele psů do jednoho pytle a trestat je formou poplatku za něco, co ještě neudělali. Všichni mají povinnost si po svých mazlíčcích uklízet a kdo tak nečiní, může být pokutován městskou policií.

 

Tento poplatek se nám zdá diskriminační a pro to  budeme požadovat pouze takový poplatek, který bude krýt náklady za poskytnuté služby městem

 

Pozn: V současnosti je v Hodoníně registrováno 1925 pejsků.