Setkání s organizátory festivalu Made of Metal

23. 10. 2015

Ve čtvrtek večer se konalo neformální setkání mezi zastupiteli města Hodonína a organizátory a fanoušky festivalu Made of metal, které iniciovali druzí zmínění.

 

Setkání s organizátory festivalu Made of Metal

 

Já jsem byla jednou z šesti zastupitelů, kteří se tohoto setkání zúčastnili. Spolu se mnou tam byli pánové Novotný, Krabička, Mráka, Běloch a paní Ingrová.  Organizátoři byli kompletní, tedy Lenka Grauová, Jiří Grau, Radovan Lysák. Také se dostavilo 6 fanoušků festivalu.

Toto setkání bylo svoláno v souvislosti s tím, že na následujícím zastupitelstvu (3.11.) se bude projednávat žádost o dotaci ve výši 2 .000.000 Kč na podporu festivalu Made of Metal 2016.

Po zhruba půl hodinové prezentaci festivalu nastal čas pro diskuzi. Já sama jsem byla spíše posluchač (mimo dvou otázek a komentáře k nim, které uvedu dále) a šla jsem na tuto schůzku s tím, že nebudu diskutovat, protože u tohoto dialogu by měli být přítomni občané na zastupitelstvu. Určitě bych preferovala diskuzi pouze na zastupitelstvu, ale kdybych pozvání odmítla, cítila bych se jako srab :)

Z úst pořadatelů zněl jako hlavní argument pro pořádání festivalu tento: Organizátoři prý měli nachystané peníze na pět ročníků festivalu. Avšak kvůli tomu, že festival nemá dostatečné zázemí (elektřina nepokryje celý areál, je málo přípojek a museli tedy na obou ročnících zaplatit naftové agregáty, které vyšly každý rok na 750.000 Kč, kvůli nedostatku vody ji museli dovážet, na některých místech chyběl plot, proto ho prý sami zřídili), využili tyto peníze už za dva ročníky. Pokud by byl prý areál vodního cvičiště dostatečně připraven na tuto akci, nemuselo by k této situaci (žádost o dva milióny) dojít. Logika pořadatelů tedy je, že formou dotace se jim mají vrátit peníze, které investovali do areálu a které investovali do agregátů (alespoň tak jsem to já pochopila).  Dalším argumentem bylo profitování města na této akci. Jak už z důvodu zvýšení známosti Hodonína nejen v České republice, ale i v zahraničí, tak i z důvodu rozvoje turistického ruchu a zisku z festivalu pro místní podnikatele, jejichž služby budou návštěvníci využívat.

To, že je festival pro město přínosem, protože přitáhne několik tisíc lidí, kteří tady snad nějaké peníze utratí, proti tomu jsme nikdy nic nenamítali a já jsem se několikrát vyjádřila, že jsem ráda za takovou větší kulturní akci (ačkoliv jsem se jí ani jednou nezúčastnila, protože tuto muziku neposlouchám). Naše kritika vždy směřovala k finanční angažovanosti města, a dle našeho názoru, nadstandardnímu přístupu k organizátorům, o kterém se ostatním pořadatelům kulturních akcí může jenom zdát.

Jak správně poznamenal pan Novotný, organizátoři jsou podnikatelé, na jedné straně mají má dáti na druhé dal . Organizátorům chybí dva milióny. Také se domnívám, že nemůže hned přispěchat město a jejich mezeru v rozpočtu zatáhnout. Každý si neseme své podnikatelské riziko. Neztotožňuji se s názorem, že ten, kdo udělá něco, z čeho sice město nějakým způsobem také profituje, a je to jeho soukromá aktivita, se kterou sám přišel, má automaticky nárok na to, aby mu město finančně pomáhalo. V Hodoníně je spousta podnikatelů, za které můžeme být velmi rádi, a nic od města nechtějí.

Organizátoři se také vyjádřili, že pokud nedostanou od města 2 miliony korun, bude to pro ně likvidační a festival bude muset skončit (prý se snažili náklady co nejvíce zmenšit, a proto by menší suma nic nevyřešila a žádají přesně tolik, kolik potřebují). Pokud město nepřispěje, festival tu už nebude. Tento moment se mi moc nelíbil, protože jsem ho cítila (a teď mluvím o svém pocitu, netvrdím, že to tak bylo), že je na nás vyvíjen velký tlak, abychom dotaci podpořili, jinak to bude naše chyba, že skončil.

Diskuze byla dlouhá a na obou stranách zaznělo plno argumentů. Slečna Grauová potvrdila prezentaci i na jednání zastupitelstva, takže se určitě diskuze rozjede znovu.

Následně jsem se zeptala, kolik fanoušků očekávají v příštím roce a jaké chtějí dát vstupné. Bylo mi řečeno cca 4500 lidí a vstupné zdražovat nebude, tedy opět se bude pohybovat od 666 do 1200 Kč (podle toho, jak dlouho před festivalem si návštěvník lístek koupí). Poté jsem vyjádřila svůj názor, že pokud na festivalu účinkuje špička tohoto hudebního žánru (sama to neposoudím, ale jak organizátoři, tak fanoušci to potvrzují), přijde mi vstupné jako hodně levné a taková suma je vlastně rovna klidně jen jednomu koncertu známějšího interpreta (já např. byla naposledy na koncertu kapely Elán v Holíči za 20 euro).  Dodala jsem, že mi přijde rozumné lístky zdražit, tím pádem by byl pokryt jejich deficit. Akci by si zafinancovali sami fanoušci, pro které je dělaná, a město (tedy občané Hodonína) by akci nedotovalo.

Ze strany organizátorů mi byla dána odpověď, že pokud by se zdražovalo, patrně by to mělo za následek velký úbytek návštěvníků. Prý většinou absolvují více festivalů za léto a utrácí nejen za lístky, ale pochopitelně utrácí i peníze na místě, a tato útrata šplhá na několik tisíc za festival (paní z řad fanoušků uvedla, že na jednom z letošních festivalů utratila bez započtení ubytování 8000 Kč. Tohle je asi ale čistě na nárocích každého z nás, já letos na Filmové škole v Uherském Hradišti za 3 dny utratila na místě 1000 Kč a to jsem opravdu nijak nestrádala a dopřála si vše, co jsem potřebovala a chtěla) a pokud by se měly zdražovat lístky, už by fanoušci třeba nedošli. Já si opravdu myslím, že cena vstupenek neodpovídá údajné hodnotě festivalu v podobě vystupujících a že fanoušci by měli zaplatit adekvátní hodnotu. Pokud nejsou sami fanoušci ochotni investovat do festivalu jeho reálnou hodnotu, proč by jim ji měli doplácet občané Hodonína?

Jeden z fanoušků se vyjádřil tak, že se zdražením souhlasí.

V jednom však dávám organizátorům za pravdu. Areál cvičiště je hodně zajímavý a díky vojenské historii má i o něco atraktivnější nádech. Proto by do jeho zprovoznění mělo město (rozumně!) investovat (stejně jako investuje např. do Domu kultury) a pokud by poskytl dobré zázemí, určitě by časem vznikaly další akce, které by se zde konaly. Rozhodně by se mělo dořešit zázemí areálu (jednalo by se o zhodnocení městského majetku, nešlo by, dle mého názoru, o peníze pro festival, i když ten by z toho profitoval, areál by však mohl být využíván i k dalším akcím). Dále by se měl alespoň jeden milión uhradit ze zvýšeného vstupného (zdražení o 222 Kč, tedy cca 70 Kč na den, nikdo mě nepřesvědčí o tom, že takovéto zdražení někoho odradí). Tím by došlo k zachování festivalu a město by nemuselo poskytnout dotaci dva miliony soukromé společnosti. Takto to budu prezentovat i na zastupitelstvu města a samotnou dotaci tím pádem náš zastupitelský klub nepodpoří.

V závěru chci ještě uvést, že ačkoliv jsme měli na facebooku s organizátory vcelku ostré debaty, celé setkání proběhlo důstojně a slušně, bez nějakých osobních osočování a vyjadřování antipatií, což mě velmi potěšilo.