Buráň: Rozšíří se rezidentní parkování?

28. 11. 2017

Rezidentní parkování v Hodoníně vzbuzuje vášně na obou stranách tábora. Někteří lidé s ním souhlasí, jiní ne. Svobodní s podobou rezidentního parkování tak, jak je navržena, nesouhlasí. Myslíme si, že přinese více problémů, než jich vyřeší. Dnes se konala schůze Rady města, kde se mělo rezidentní parkování rozšířit o další zónu, v pořadí již třetí. V textu níže přináším své připomínky, které jsem před schvalováním zaslal všem radním.

 

Buráň: Rozšíří se rezidentní parkování?

 

Mim. bod – Nařízení města o placeném stání

 

V tomto bodě budete hlasovat o rozšíření rezidentního parkování o oblast „Velkomoravská“. K tématu parkování se vyjadřuji pravidelně a nyní se pokusím o stručné shrnutí mých myšlenek.

 

Koncepce parkování je velmi důležitý dokument, který svým způsobem opravňuje Radu města zavádět rez. parkování v širším centru města. Jsem přesvědčen, že měla být koncepce schvalována zastupitelstvem, které o to přijatým usnesením vysloveně požádalo. Stejně tak byla zastupitelstvem schválena obecná koncepce dopravy a nyní se chystá schvalovat další strategický dokument, a to Strategický plán města.

 

Tato koncepce parkování může fungovat pouze tehdy, pokud je přijata jako celek. Postupné zavádění rez. zón neplní svoji funkci a umožňuje zaparkovat pohodlně pouze určité skupině obyvatel. Žádná parkovací místa se nevytvářejí a problém se pouze přesouvá do dalších ulic. Podmínkou fungování takového systému parkování je přítomnost záchytných parkovišť a jejich spojení s centrem městskou hromadou dopravou. Tyto záchytné parkoviště v Hodoníně zatím nemáme a v dohledné době mít nebudeme. Proto mi zavádění rez. parkování přijde nekoncepční, unáhlené a s výhodami pouze pro některé.

 

Architektonická komise

 

Na začátku musím vznést řečnickou otázku, jakou mají odbornost členové architektonické komise vzhledem k dopravě obecně a jsou kompetentní dopravu odborně komentovat? To by již někteří zastupitelé architekti tento problém přeci dávno vyřešili.

 

Ing. Kubrická doporučila před zavedením regulace statické dopravy v centru města vybudovat alespoň jeden parkovací dům, případně záchytné parkoviště. Pouze dodám, že ještě ani jedno z uvedených vybudováno nemáme.

 

Profesor Kuta doporučil vybudovat parkovací domy a parkoviště po obvodu vymezeného území a podotknul, že optimální docházková vzdálenost k park. místu je cca 5-10 min. chůze. Znovu dodám, že žádná parkovací místa navíc po obvodu vymezených území nejsou a nařízení města o placeném státní nereflektují poznámku o docházkové vzdálenosti, když zavádí rez. zóny pod okny daných bytových domů.

 

Členové architektonické komise tak pouze potvrzují mé obavy, že je zavádění rez. parkování uspěchané. Park. domy a záchytná parkoviště nemáme a snažíme se vyjít vstříct nespokojeným občanům, kteří by vůbec nemuseli parkovat pod okny svých bytových domů, kdybychom trochu respektovali optimální docházkovou vzdálenost. Zavádění rez. zón pouze u vybraných byt. domů je tedy dle mého názoru nesprávné a nesystémové.

 

Zavádění rez. zóny v lokalitě č. 3 Velkomoravská

 

Jak můžete v materiálech vidět, tak park. místa v lokalitě č. 3 jsou v poměru 0,3 park. místa na byt. jednotku. Aby se tento poměr upravil, musíte uměle rozšířit tuto zónu o další ulici. A já se ptám: kolikrát budeme moci ještě další zóny rozšířit, abychom dostali ten uspokojivý poměr 0,5 a budeme mít vůbec ještě další volné ulice? Na koho se potom už nedostane? A kde budou parkovat návštěvníci a pracující při absenci záchytných parkovišť a systému dopravy z nich?

 

To jsou otázky, které byste si měli klást a věřím, že vaše budoucí rozhodování bude výsledkem zvážení veškerých dostupných informací a bude ku prospěchu všech lidí nacházejících se v Hodoníně a ne jen ku prospěchu úzké skupiny „hlasitých“ obyvatel.

 

Přílohy:

 

Zápis z architektonické komise

Návrh nařízení města o placeném stání