Revoluce parkování v Hodoníně?

08. 12. 2016

V poslední době hodně skloňovaný problém, který se nedaří dlouhodobě vyřešit. Vedení města bylo po letech dlouhé nečinnosti donuceno občany jednat a zadalo zakázku na vypracování koncepce statické dopravy v centru. 

 

Revoluce parkování v Hodoníně?

 

Zakázku vyhrála pražská firma City Parking Group s.r.o., která dokument zpracovala a předložila zástupcům města a komisím k projednání.

 

Na podrobnou analýzu dokumentu bude čas během veřejného projednávání zastupitelstvem, rád bych ale v krátkosti zmínil celkový směr, kterým se jmenovaná koncepce parkování ubírá. V textu onoho dokumentu se vyskytuje spojení CAR FREE CITY, v překladu „Město bez aut“, což znamená pozvolné vytlačování automobilové dopravy z centra města pomocí parkovacích zón a rušení parkovacích míst.

 

Samotná Praha již začíná čelit žalobám ohledně  systému „parkovacích zón“ a velké množství jejich rezidenčních zón zeje prázdnotou. Na základně těchto faktů je Hodonín, který má dvacet pět tisíc obyvatel, místem naprosto nevhodným k aplikování těchto parkovacích politik velkých měst.

 

Ne všechny návrhy v této koncepci jsou špatné, ale zastupitelstvo by se rozhodně mělo vyvarovat schválení tohoto dokumentu jako celku a měli bychom využít pouze návrhy, které jsou v Hodoníně aplikovatelné a přispějí k lepším možnostem parkování rezidentů i dojíždějících.

 

Hodonín by se měl převážně ubírat směrem technologických řešení (modernizace uličních prostorů), ke kterým je zde hodně prostoru. V současné době je také na místě testování moderních technologií, jako jsou například detekce přítomnosti automobilů na parkovištích, navigace na volná místa a nové způsoby hrazení parkovacích poplatků. Pomocí těchto systémů získáme velké množství dat, díky kterým budeme schopni upravovat parkovací politiku na území města, aby bylo parkování pro všechny co možná nejdostupnější.

 

Pravda je taková, že od doby zavedení placeného stání se v Hodoníně s parkováním nedělo téměř nic, a proto máme co dohánět. Zkusme ale ještě chvíli zapomenout na kontroverzní barevné parkovací zóny a rezidenční parkování, pokud jsme ještě nevyzkoušeli jiná dostupná řešení.

 

Foto: MF Dnes