Rekonstrukce kina za 70 miliónů? Odpovědi na vaše otázky

24. 01. 2019

V posledních dnech se v Hodoníně hojně diskutuje o rekonstrukci kina Svět, která by měla započít začátkem prázdnin a vyjde na cca 70 miliónů. Nutno říct, že tato částka vychází z projektové dokumentace. Výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce se však teprve vypisuje, a tak může být konečná cena trošku odlišná.

Rekonstrukce kina za 70 miliónů? Odpovědi na vaše otázky

Trocha historie kina

Naše hodonínské kino Svět je opravdovým veteránem. Je mu už 105 let a patří tak k nejstarším kinům v České republice. Vstupní interiér pochází z 60. let minulého století a od té doby zůstal nezměněn. Poslední větší rekonstrukce kina proběhla v roce 1976, tedy před 42 lety.

Ozvučení Dolby Stereo bylo instalováno v roce 1999. V roce 2008 bylo doplněno na Dolby Digital 6.1. V roce 2010 pak proběhla digitalizace na 2D a 3D, která byla podpořena z dotace, a kino díky ní může promítat premiérové filmy. Tyto předchozí částečné úpravy zajistily, že kino dnes ještě funguje.

Reprobedny v kině jsou z roku 1999. Promítací server má stáří 9 let a jeho výměna je z důvodů zajištění spolehlivosti nutná.

Sedačky se měnily v roce 2007 z původních dřevěných na pohodlnější dnešní verzi.

V roce 2017 došlo v kině k havárii, kdy spadl kus stropu v promítacím sále. Oprava stropu spočívala jen v odstranění nebezpečné omítky a provizorní umístění izolace na přiznaných hliníkových profilech. Hlavní sál je bez konstrukce podhledu, ke kterému nedošlo především z důvodů chybějící instalace prvků, které se mají nad sálem nacházet (vzduchotechnické potrubí, rozvody osvětlení, akustické prvky, požární čidla).

V minulém roce se v kině Svět uskutečnilo 726 promítání, počet diváků byl 50 671 a tržba 5 351 429 Kč.

 

Proč kino rekonstruovat?

Přečetla jsem si mnoho otázek, proč se kino vůbec jde rekonstruovat a nenecháme ho v současném stavu. Důvodů je celá řada:

- Nevyhovuje dnešním bezpečnostním předpisům, především požárním (např. požadavek nehořlavých povrchů, požadavek na bezpečnostní prvky, požární zařízení atd. – jde o shromažďovací prostor).

- Nevyhovuje hygienickým předpisům (azbest ve vzduchotechnickém potrubí, větrání prostor, gastro, hluk atd.)

- Nutná je okamžitá výměna veškerých inženýrských sítí, které opět nevyhovují dnešním standardům. Elektroinstalace je v havarijním stavu zejména v promítací kabině, kde je její používaní opravdu na hraně. Je také nutné zajistit povinnou rekuperaci vzduchu atd.

Doplnění o nové technologie. Jak jsem psala výše, veškeré technologie slouží už mnoho let. Promítací technologie jdou také velmi rychle dopředu a např. i laserová technologie vyžaduje zvýšení výchozího bodu promítacího paprsku, a tedy posun promítací kabiny.

-  A v neposlední řadě zajištění pohodlí a atraktivity prostor 

 

Proč je cena rekonstrukce tak vysoká?

 Ano, cena 70 miliónů je opravdu vysoká, ale je potřeba si uvědomit, že v kině se vymění prakticky úplně vše. Součástí rekonstrukce bude mimo jiné:

- Výměna fasády, ta bude tvořena skleněnými bloky, které budou podsvícené zezadu.

- Výměna interiérů (podlahy, obložení, osvětlení, mobiliář atd.)

- Výměna inženýrských sítí – kanalizace, elektroinstalace, vzduchotechniky atd.

- Vznik menšího promítacího sálu ve 2. patře

- V kině bude bezbariérový výtah

- Rekonstrukce bufetu

- Výměna sedaček a změna jejich rozložení tak, aby měli návštěvníci více místa na nohy a užili si tak většího pohodlí (o původní sedačky projevila zájem Základní umělecká škola a budou tak dále využity), instalace sedaček do menšího promítacího sálu

- Celková výměna technologie v promítacím sále a instalace promítací technologie v malém sále

- Rekonstrukce sociálního zařízení

- Rekonstrukce pokladny a vstupu

- Celková rekonstrukce druhého patra a jeho propojení se zbytkem kina

-  Atd.

 

Vznik menšího promítacího sálu, který bude mít cca 40 sedaček, bude velmi přínosný. V současné době se promítají např. dokumentární filmy či filmy ve filmovém klubu, které mají své diváky, avšak jejich počet není vysoký. Filmy s menší návštěvností tak budou promítány v malém sále a velký sál tak nebude blokován a můžou se v něm promítat filmy s větším publikem.

 

Proč za ty peníze nepostavíme raději nové kino?

Hromadí se také názory, že za ty peníze by bylo kino nové. Proč jsme se však rozhodli raději rekonstruovat?

Kino je na dobrém místě v centru města. Umístění jinam není tak jednoduché. Město musí mít vhodný pozemek. V současné chvíli by byl přesun kina možný jen na pozemek vedle kulturního domu v místech zbouraných „271 lůžek). V minulosti se hovořilo o projektu přesunu kina sem, vzniku více promítacích sálů, propojení kina s kulturním domem a vzniku multifunkčního kulturního centra.

Máme za to, že takto megalomanský projekt by byl pro Hodonín zbytečný. Byl by velmi drahý a více promítacích sálů by nebylo využito. Příprava takového projektu by navíc zabrala mnoho let a mohlo by dojít k tomu, že za tuto dobu by muselo být kino Svět kvůli nevyhovujícímu stavu (který jsem popisovala výše) uzavřeno.

Zejména však máme za to, že pozemky u kulturního domu jdou využít lépe. A to na výstavbu nových bytů či parkovacích míst.

Doufám, že jsem vám problematiku rekonstrukce kina maximálně přiblížila. Pokud byste měli další otázky, neváhejte mě kontaktovat. Z pozice radní i garantky kulturního domu vám na ně velmi ráda odpovím. Buď v komentářích pod článkem na našem FB Svobodní Hodonín nebo prostřednictvím mailu tereziaiskova@gmail.com.