Radní v tichosti schválili rezidentní parkování v části centra

24. 05. 2017

Rezidentní parkování. V minulých týdnech a měsících hodně omílané téma, které ještě nyní vzbuzuje vášně na obou stranách. Někteří obyvatelé tuto změnu vítají, jiní ji zase důrazně odmítají. Vedení města si proto nechalo vytvořit koncepci parkování od odborné firmy, která měla nastínit řešení dlouholetého problému. Po veřejné diskuzi, kde bylo občanům přislíbeno projednání zastupiteli, byl nakonec materiál projednán a schválen pouze radními, a to velmi podivným způsobem.

 

Radní v tichosti schválili rezidentní parkování v části centra

 

Program s materiály na schůzi Rady se vyvěšuje s týdenním předstihem na internetových stránkách města. Na schůzi Rady, která se konala 16.5. byl tak program s materiály vyvěšen 9.5. V tomto programu však o rezidentním parkování nebyla ani zmínka. Společně s občany jsme měli tedy za to, že se tato nová úprava parkování ještě projednávat nebude. To jsme se ale mýlili.

 

Přímo během schůze Rady 16.5. byl do programu zařazen nový bod o rezidentním parkování včetně kompletně připravených materiálů. Rada města tak mohla v tichosti, bez jakéhokoliv odporu, schválit toto nařízení o parkování. Nikdo neměl ani tušení, že se něco takového chystá. Byli jsme tak s občany ochuzeni o právo se k dané věci řádně vyjádřit a podobu tohoto nařízení ovlivnit.

 

Kde jsou ty sliby, že se tento nový systém parkování projedná v zastupitelstvu, aby se k němu mohl každý vyjádřit? Z celé koncepce se vybralo pár lokalit, na kterých se bude rezidentní parkování testovat, a proto si asi někteří radní myslí, že slib o projednání zastupitelstvem již neplatí. S takovýmto postupem Rady nesouhlasíme a trváme na dodržování slibů, které se občanům dají.

 

Nesouhlasíme ani z kouskováním koncepce na jednotlivé lokality. Měla buď být přijata jako celek, nebo vůbec. Rezidentní parkování nemůže fungovat, pokud budou tyto zóny pouze v některých lokalitách. Problémy s parkováním se tak budou přesouvat do lokalit přímo sousedících s modrými zónami a problém nikdy nezmizí. Dokonce ani těch pár bytových domů, které budou mít modré zóny nepřijdou o problémy. Vydaných karet bude mnohonásobně více, než parkovacích míst a lidé tak budou platit za místa, která reálně neexistují.

 

S koncepcí jsme nesouhlasili v našich článcích zde a zde.

 

Na konec pár úryvků z rozpravy Rady při schvalování nařízení o parkování:

 

"nejlepší bude to vyzkoušet a uvidíme co to udělá"

"toto nařízení určitě bude mít spoustu nedostatků, ale začít musíme, čas ukáže jestli to bude fungovat"

 

Příloha: Nařízení města č. 7/2017