STBácké praktiky na hodonínské radnici

12. 07. 2015

Po zveřejnění odměn vedoucích odborů městského úřadu se vynořila další znepokojující zpráva o chování starostky Grauové.

 

 

Přestože paní starostka kandidovala za stranu, jejiž předsedovi jsou stbácké praktiky ve formě sledování lidí vlastní, nevěřila bych, že se starostka Grauová nechá inspirovat. Jak však poslední měsíc ukázal, opak je pravdou. Zaměstnancům městského úřadu byl tajně, bez jejich vědomí a výstrahy, do počítače nainstalován systém sledující jejich aktivitu na internetu. Možná si říkáte, že zaměstnanci přece na internetu v pracovní době nemají co dělat. Jistě, v pracovní době se mají věnovat práci, pokud však někdo tráví na internetu tolik času, že se to promítne do pracovních výsledků, nebo je přistižen, má být potrestán jednotlivě. Sledování zaměstnanců a přístup ve smyslu, že každý je podezřelý, odmítáme. Jednak proto, že má mezi nadřízeným a podřízeným panovat určitá míra důvěry, která se pak pozitivně promítne do přístupu podřízeného k jeho práci. Jednak také proto, že šmírování tohoto rázu musí určitě v člověku vyvolávat strach z jakékoli jeho aktivity.

 

Vzhledem k tomu, že se nám někteří úředníci svěřili, víme o tom, že na městském úřadě atmosféra strachu opravdu panuje. Mnoho zaměstnanců si stěžuje na špatné pracovní prostředí, na aroganci paní starostky a na to, že pokud jí nejsou po vůli, nepřiměřeně na ně zvyšuje hlas. Dokonce nám bylo řečeno, že jsou používány metody zastrašování, vyhrožování, zesměšňování, a to nejvíce při osobním jednání, beze svědků.

 

Celá situace nás o to víc mrzí hlavně proto, že z naší strany nemůže být k úředníkům na městském úřadě směřována ani jedna výtka. Vždy, když jsme je o něco požádali, bylo nám s ochotou vyhověno a reakce na naši prosbu či žádost byla téměř okamžitá.

 

Monitorování zaměstnanců města samozřejmě nebylo zadarmo. Město na základě smlouvy, kterou podepsala starostka Grauová zaplatilo za tuto službu, trvající jeden měsíc, 195.000 Kč. V době, kdy nejsou peníze na mimořádné dotace pro sociální služby, nebo kdy nám bylo ze strany vedení řečeno, že vynakládat peníze na audiovizuální záznam ze zasédání zastupitelstva by bylo plýtváním penězi se paní starostky ptám, kde bere to sebevědomí objednávat takovou službu za peníze občanů města?

 

V neposlední řadě je nutno ještě dodat, že takové sledování je v rozporu se zákoníkem práce. Podle zákona je monitorování dovoleno jen pokud je dán závažný důvod (tedy už z podstaty věci je plošné sledování vyloučeno, musí spočívat na individuálním chování jednotlivce, který závažně porušuje svou povinnost nepoužívat výpočetní techniku pro soukromé účely). Navíc zaměstnavatel je povinen o kontrole, jejím rozsahu a způsobu provedení zaměstnance informovat. Nejenom, že je tato aktivita paní starostky z morálního hlediska diskutabilní, ze zákonného hlediska je, takovým způsobem, jakým byla provedena, navíc nepřípustná.

 

Asi vás napadá proč se starostka k zaměstnancům městského úřadu chová tak, že se na nás zoufale obrací o pomoc. Můžeme se jen domnívat. Podle slov samotných zaměstnanců je to proto, že neprojevují dostatečnou podporu aktivitám paní starostky, nebo si dovolili s něčím nesouhlasit či kritizovat. Ať je to tak či onak, starosta by měl být k pracovníkům městského úřadu vždy slušný a chovat se k nim s úctou a důstojně i v situaci, kdy mají jiný názor jako on.