Prohlášení k záměru ŘVC ke splavnění starého ramene řeky Moravy

27. 04. 2016

V posledních dnech a týdnech se čím dál více diskutuje problematika projektu splavnění starého ramena řeky Moravy. Některé politické subjekty jsou ohledně této investice nečitelné a proto zveřejňujeme naše stanovisko, které jasně vyjadřuje názor zastupitelského klubu Svobodných v Hodoníně.

 

Prohlášení k záměru ŘVC ke splavnění starého ramene řeky Moravy

 

Svobodní podporují záměr ŘVC zpřístupnit staré rameno řeky Moravy protékající centrem města pro rekreační plavbu malých a osobních plavidel, zřízení nového přístaviště pro krátkodobé stání sportovních a rekreačních plavidel, a to z těchto důvodů: