Prodej bytů pod cenou? Zřejmě v rozporu se zákonem

04. 05. 2015

Na dubnovém zasedání zastupitelstva se přijalo usnesení, které umožňuje prodej 23 bytových jednotek současným nájemníkům za 20 % z ceny znaleckého posudku. S takovými prodeji nemůžeme souhlasit, protože je tím poškozováno jak město, tak i všichni jeho občané.

 

Prodej bytů pod cenou? Zřejmě v rozporu se zákonem

 

Zákon o obcích říká, že každý prodej za cenu nižší než obvyklou musí být řádně odůvodněn. Město po celou dobu, co prodává byty tímto způsobem, důvod nikdy neuvádělo a prodávalo tak v rozporu se zákonem. Ještě v prosinci 2014 se prodaly dva byty bez řádného odůvodnění a jakmile jsme na toto upozornili, začalo město prodeje již odůvodňovat. Toto odůvodnění se nám nelíbilo, tak ho ještě o 4 řádky rozšířili. Pouze tím dokázali naši domněnku, že je odůvodnění účelově a narychlo vymyšlené, bez jakékoliv dlouhodobější vize, proč se tyto byty tak levně prodávají.

 

V odůvodnění se píše o slevě kvůli trvajícímu nájemnímu vztahu, bytové politice města a legitimnímu očekávání lidí. Snížení ceny o 80 % nelze odůvodnit nájemní vztahem a toto potvrzuje i ministerstvo vnitra. Město nemá bytovou politiku ani na papíře, ani žádnou takovou zastupitelstvo nikdy neschválilo. A nikdo nemůže očekávat, že mu město prodá svůj majetek za 20%, i když tak město v minulosti činilo, zřejmě v rozporu se zákonem.

 

Z našeho pohledu je tímto město poškozováno, protože se nechová jako řádný hospodář a na prodejích bytů tratí miliony korun. Od roku 1995 město přišlo již o stovky milionů korun, které mohly být použity na rozvoj města, zdravotnictví a samotných občanů. Místo toho nejsou peníze na důležité projekty a město se pak zadlužuje a na úrocích přichází o další peníze.

 

A jak jsou poškozováni občané? Je potřeba si uvědomit, že zastupitelé spravují majetek všech občanů města. Každá koruna městského rozpočtu patří všem občanům města. Proto je nesprávné, když město "věnuje" byt 23 lidem a zbylým několika tisícům nedá vůbec nic. Správně by se všichni občané měli ozvat a žádat po městu taky takový byt. Lze předpokládat, že pak by město rychle od takových prodejů upustilo.

 

Víte, že jeden nájemce (ročník 1993) v tomto bytě bydlel 4 měsíce a město se rozhodlo mu prodat byt za 20 %? Tak kde je potom zmiňovaná spravedlnost, když ostatní občané tvrdě pracují, aby si mohli pořídit vlastní bydlení. Z tohoto důvodu nelze všechny prodeje odůvodňovat stejně a ke každému prodeji by se mělo přistupovat individuálně. Staly se také případy, kdy po takové výhodné koupi noví majitelé obratem prodávali nemovitosti za tržní ceny, protože ve smlouvě nebyla žádná pojistka. Pojistka není ani v tomto případě.

 

Po tomto našem výstupu na zastupitelstvu, jsme byli z řad koaličních zastupitelů i samotné starostky dehonestováni, kdy poukazovali na naši nezkušenost a nesmyslnost našeho uvažování. Bereme to tak, že jsme na správné cestě. Kde dochází argumenty, nastupují urážky a ponižování.

 

Budeme se i nadále zasazovat o co nejtransparentnější a nejvýhodnější prodeje majetku pro město a pro všechny jeho občany a nebudeme zvýhodňovat jednu skupinu občanů před druhou.