Proč minulé úterý koalice rozhodla neprodat byty na Pastelkách a co nejdříve zahájit jejich opravu?

24. 06. 2019

Zastupitelstvo na svém zasedání 18. 6. 2018 rozhodlo: a) zrušit historická usnesení o prodeji bytových jednotek za sníženou cenu, b) zahájit projekční práce vedoucí k rekonstrukci + zjistit možnost využití dotačních programů.

 

Proč minulé úterý koalice rozhodla neprodat byty na Pastelkách a co nejdříve zahájit jejich opravu?

 

-            Celá nešťastná situace vznikla tak, že kdysi v roce 1998, kdy byl dům zcela nový a postavený částečně z dotačních peněz (z toho plynula povinnost udržitelnosti po dobu 20 let, která pominula v roce 2018, někdo z vedení města přislíbil – neoficiálně a ústně – že po 20 letech si budou moci tyto městské byty koupit. Za 20 let se z toho stala mantra tesaná do kamene.

 

-            Jedním ze zásadních důvodů, proč neprodat, je důvod právní: Klíčovou povinností obcí je povinnost nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře (§ 38 odst. 1 zákona o obcích), obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Prakticky to znamená, že úplatné převody majetku nemohou být bezdůvodně za cenu nižší než je obvyklá. Prodejem za nezdůvodněně nízkou cenu bychom porušili zákon. Odpovědnost je právní až trestněprávní (přičemž argument, že „zajišťujeme bytové potřeby občanů“, nemá nárok uspět, protože v daném případě by se tento majetek dal nepochybně prodat za cenu vyšší se stejným cílem zajištění bytových potřeb občanů).

 

-            Pokud bychom připustili, že město tyto byty chce prodat (k čemuž ve skutečnosti nemá důvod), museli bychom se ptát, proč volí ekonomicky nevýhodné řešení. Navrhovaná sleva ve výši 60% není nijak odůvodněná.

 

-            Kdybychom umožnili cca 60 rodinám nakoupit majetek města s 60% slevou, poškodili bychom zájmy dalších přibližně 8000 rodin v tomto městě. Zcela oprávněně by kdykoli v budoucnu chtěly zachovat daný precedens a požadovat shodnou slevu na cokoli. A pokud by jim nebylo vyhověno, cítili by se naprosto oprávněně diskriminováni.

 

-            K odkupu se přihlásila jen část stávajících nájemníků. Varianta, že by po případném odprodeji části bytů vzniklo smíšené vlastnictví domu, v jehož rámci by měly probíhat zásadní rekonstrukce celého domu, je nepředstavitelná.

 

-            Na vrub města, jako správce svého majetku, padá vina ve věci jeho nedostatečné správy, vlivem čehož je nemovitost značně zanedbaná až poškozená. Všechny předchozí koalice nechaly Pastelky chátrat s vidinou toho, že se jednou prodají. To se ukázalo jako špatné řešení a výsledkem jsou chátrající bytové domy.

 

-            Přilehlé stavební bytové družstvo Pastelky mělo stejnou startovní pozici. Jejich část domu je ve neporovnatelně lepším stavu než část, která je v majetku města a svědčí to o zanedbané údržbě ze strany města.

 

-            Aktuální nájemné na Pastelkách činí 56,- Kč/m2/rok. Běžné nájemné v Hodoníně přesahuje částku 100,- Kč/m2/rok. Tento velmi vstřícný postoj ze strany města můžeme považovat za jakousi dlouhodobou – a zřejmě odůvodnitelnou -  kompenzaci za zhoršený technický stav nemovitosti. Další kompenzace v podobě prodeje bytů za 40% ceny je nesmyslná.

 

-            Opoziční zastupitelé opakovaně intenzivně interpelují koalici s tím, že město nemá dostatek bytů, nestaví aktivně nové, neposkytuje v dostatečné míře dotované sociální bydlení. Je to pravda. Současně ale táž opozice volá po prodeji cca 60 bytů, nota bene, za cenu stanovenou náhodně a nepodloženě.

 

-            Opravou a neprodejem budou kvalitně ošetřeny zájmy města jako majitele nemovitosti, současně nebudou nijak poškozeny zájmy a nároky nájemníků.

 

-            Zvýšení nájmu: Je předpoklad, že se mnohamiliónová rekonstrukce promítne ve zvýšení nájemného o 3,5% ročně, ze 4000 Kč se jedná o 140 Kč. Po opravě pomíjí důvod ke sníženému nájemnému, opět se jedná o antidiskriminační krok (proč by nájemníci v jiných bytech měli platit výrazně více?).

 

-            Finanční analýza z ledna 2018 zpracovaná MěBS sděluje, že prostým rozdílem výdajů (87,7 mil. Kč – náklad na vybudování) a příjmů (48,3 mil. Kč – výnosy z nájemného) města by navrhovaný prodej za 40% ceny znamenal ztrátu pro město ve výši 39,4 mil. Kč).

 

-            Dnešní situace: Je nám upřímně líto obyvatel daných domů, že byli dlouhou řadu let nuceni žít v poškozených a zanedbaných bytech, a že jejich situaci dlouhodobě nikdo neřešil. Proto jsme přišli s řešením nejčistějším, a současně přijatelným, pro všechny zúčastněné strany. Jsme si plně vědomi své odpovědnosti za zvolené řešení, po dlouhých letech přešlapování a nepodložených slibů bylo rozhodnutí nutné. Opoziční obviňování z toho, že je naše rozhodnutí arogancí vůči občanům, nebo dokonce, že tito občané už zaplatili spoustu peněz v nájmech, a proto jim byty město musí prodat (dokonce s argumentem, že 40% ceny je předražené), se nedají považovat za více než folklór.