Představujeme kandidáty do říjnových voleb v Hodoníně

01. 09. 2018

Dovolte, abychom vám představili naše kandidáty, kteří se budou 5. a 6. října ucházet ve volbách do zastupitelstva o váš hlas. Každý kandidát o sobě napsal pár řádků, kterými se představí občanům Hodonína.

 

Představujeme kandidáty do říjnových voleb v Hodoníně

 1. Ing. Petr Buráň (31)

Pilot vrtulníku, Zastupitel, Předseda kontrolního výboru

Před jednatřiceti lety jsem se narodil v Hodoníně a většinu svého života jsem zde také prožil. Po střední škole jsem se dostal k letectví a u toho jsem zůstal až dodnes. Po vystudování Univerzity obrany jsem začal pracovat jako vojenský pilot a v současné době létám s vrtulníkem Mi-171. Jsem ženatý, mám dvouletého syna a čerstvě narozenou dceru.

Před čtyřmi lety jsem byl poprvé zvolen do zastupitelstva města. Věnoval jsem se převážně kontrolní činnosti při nakládání s finančními prostředky a majetkem města. Díky výsledkům mé práce jsem se po roce stal předsedou kontrolního výboru.

V novém volebním období se chci věnovat tomu, aby město zachovávalo princip rovného přístupu ke všem občanům i podnikatelům. V současné době to funguje tak, že jisté skupiny požívají velkých výhod na úkor ostatních obyvatel města. Může se jednat o dotaci vyvoleným soukromým firmám, levný městský byt nájemníkům, či vyhrazené parkovací stání před domem. Tyto nespravedlnosti je potřeba napravit. Musíme hledat skutečná řešení problémů a ne jen jednoduchá gesta, která uspokojí úzkou skupinu lidí.

 

2. Terézia Mlýnková Išková (28)

Právnička, Zastupitelka, Členka finančního výboru

Za čtyři roky v hodonínském zastupitelstvu jsem se naučila mnohé. Za nejdůležitější považuji ale zjištění, že dokud se v našem městě nezačne dlouhodobě plánovat, nemůžeme očekávat změnu k lepšímu. Doplácíme na to, že vedení města nemá dlouhodobou vizi, kam směřovat, nebo se jí prostě nedrží. Tohle vede k tomu, že místní politikové ustupují pouze určitým skupinám obyvatel, které umí nejvíce křičet. Takové ústupky ale nejsou v konečném důsledku dobré pro všechny Hodoňáky. Je potřeba s občany lépe komunikovat a vysvětlovat jim jednotlivé kroky, které přinesou užitek z dlouhodobého hlediska. Také je potřeba je více  zapojit do veřejných záležitostí a ukázat jim, že rozhodování zastupitelů nejsou jen usnesení na papíře.

Mou vizí je, aby co nejvíce investic směřovalo do úprav veřejných prostranství, chodníků, silnic, parků, úklidu města a výsadby zeleně. Chci abychom se cítili v Hodoníně dobře. Prostřednictvím spolupráce s okolními obcemi, ale také díky přeshraniční spolupráci chci zvednou turistický ruch v našem městě. Turisté poznávající Hodonínsko musí mít důvod navštívit také Hodonín. Díky tomu se ve městě zvedne nejen kvalita služeb (což ocení i naši občané), ale také zaměstnanost. S tím jde ruku v ruce příliv mladých rodin do Hodonína. 

 

3. Petr Baláž (27)

Dispečer energetiky

Není mi lhostejné, co se ve městě, kde žiji již více než čtvrt století děje. Chci, aby Hodonín vedli lidé zodpovědní, kteří vidí dále než na konec volebního období a kteří se nesnaží jen odklánět peníze ze společného rozpočtu pro své známé a do svých kapes. Chci, aby byl Hodonín městem moderním i co se používání informačních technologií týče. Chci lépe plánovat, aby občané měli přehled o svém majetku a aby bylo s jejich penězi nakládáno hospodárně a samozřejmě transparentně. Město nyní nedostatečně plánuje a mnohé záležitosti řeší na poslední chvíli. Zasadím se, aby veškeré plánování bylo projednáváno s dotčenými občany a veškeré výstupy byly veřejně dostupné.

V minulém volebním období se mi po jednáních s radními podařilo, aby materiály pro zasedání rady města byly zveřejňovány na webových stránkách. Občanům tak odpadla nutnost chodit kvůli tomu na úřad. A rovněž jsem připomínkoval jmenovité hlasování tak, aby bylo jasně vidět, jak který radní v dané věci hlasoval. Donutil jsem je tedy nést politickou zodpovědnost za svá hlasování. V tomto volebním období se zasadím o mnohem transparentnější účetnictví, tak aby si občané dohledali každou jednu utracenou korunu z jejich odvodů a daní. Zasadím se i o zlepšení obrazu Hodonína, co se jeho stavu v ulicích týče. To znamená řešení od špatných komunikací až po celé lokality. Chci, aby tohle město nebylo obrazem špatného řízení, ale aby jsem se za něj nemusel stydět.

 

4. Mgr. Barbora Turek Lahová (30)

Novinářka

Celý svůj život jsem žila hlavně v Hodoníně. Zde jsem se před třiceti lety narodila v místní porodnici. Tu dnes budete hledat marně, je třináct let zrušena. Prošla jsem si hodonínským základním i středním školstvím, včetně všech jejich kladů i záporů. Proto vím, co bych v něm chtěla změnit, a vylepšit. A nejen tam. Po vysokoškolských studiích jsem nastoupila jako mluvčí hodonínské radnice krycím názvem mluvčí městského úřadu. Znáte šplh po namaštěné tyči? Asi tak probíhá snaha tam cokoliv změnit nebo inovátorského prosadit.

V těch samých letech jsem ale poznala i Svobodné a Piráty. Pokud bych si měla vsadit na někoho, kdo je tohoto schopný, byli by to právě oni. Trpí totiž něčím, co u politiků málokdy uvidíte - a ze své pozice bývalé mluvčí si dovoluji říct, že to umím trochu posoudit - rovnou páteří a nulovými vazbami na starou garnituru.

Mou jasnou prioritou jsou opuštěná zvířata v útulku, který si představuji se zvýšeným komfortem a péčí. Stejně tak “zelená témata” jako je zalesňování, zavodňování a boj se suchem. Peněz a betonu se nenapijeme. Hodonín se bohužel vyznačuje vysokou nezaměstnaností. Skupinou ohroženou chudobou bývají i rodiny s malými dětmi. Je potřeba vytvořit příznivé prostředí pro uplatnění rodičů na trhu práce, tedy delší provozní doby školek.

Pokud bych měla shrnout své osobní volební motto, tak: “Chci zdravý Hodonín. Bez mocichtivosti a trafik.”

 

5. Mgr. Martin Kočí (53)

Překladatel

Jsem rodák z Brna, do Hodonína jsem se přestěhoval před 27 lety a coby vystudovaný angličtinář jsem krátce po Sametové revoluci založil malou jazykovou školu. Z té se postupem času stala organizace vyučující každým rokem více než pětistovku studentů, produkující v průměru dva překlady denně a vysílající tlumočníky na čtyři kontinenty. Kromě toho jsem také soudním tlumočníkem a překladatelem, otcem tří dětí a příležitostným muzikantem a příznivcem míčových sportů.

Na Hodoníně mám rád spoustu věcí, ale chybí mi zde hrdost, kterou můžeme vidět v Kyjově nebo ve Skalici. Většina místních na našem městě nenachází nic dobrého a je to škoda. Věřím, že změnit to může opravdu maličkost - je potřeba, aby si zastupitelé konečně uvědomili, jak velkou moc mají, a opustili zátěže z minulosti.

Mám zcela jasnou představu, co budu jako zastupitel prosazovat: Navrácení 100% kontroly města nad vlastními firmami (Lázně, Tespra, Bytová správa ...). Vytváření klidových zón, kde by se mohli obyvatelé scházet a trávit čas. Podpora mládežnickému sportu a dalších činností (naopak minimalizace finanční podpory sportování dospělých). Jasné zadávání veřejných zakázek těm nejlepším, nikoli spřízněným. Budování obrazu Hodonína v očích návštěvníků jako přátelského a příjemného místa, kde má smysl strávit více než jeden den.

 

6. Zdeněk Baláž (52)

OSVČ

Hodonín byl vždy mou srdeční záležitostí. Po absolvování střední odborné školy stavební v Hodoníně jsem začal pracovat u Pozemního stavitelství Hodonín. Díky tomuto oboru mohu  sledovat objekty, které dodnes zdárně slouží místním obyvatelům. Posledních sedmnáct let jsem pracoval jako zaměřovací technik ve firmě, která se zabývala montáží oken a doplňků pro ně. Tato práce mě bavila, proto jsem se před rokem rozhodl naplnit svůj sen a stát se v oboru OSVČ. Svůj volný čas věnuji mé rodině, která je pro mě vším a ve všem se mě snaží podporovat. Rádi cestujeme a poznáváme život v jiných zemích.

Každý den v práci poslouchám i názory občanů Hodonína a bohužel slyším více těch negativních. Je smutné, že Hodonín v současnosti postrádá snahu a elán, která nechyběla generacím před námi. Chci, aby Hodonín vedli lidé,kteří nebudou jenom slibovat,ale také rádi vyslechnou občany, hlavně jejich názory, které se budou snažit plnit.To, proč jsem se rozhodl kandidovat, není, že bych si chtěl hrát na politika, ale rád bych názory občanů,které slyším každý den, uplatnil ve své roli zastupitele. Svou snahou a činností bych se velmi rád zasadil o to, aby mladá generace, především naše děti, ale také starší spoluobčané, měli pocit, že se pro ně něco dělá a rádi v Hodoníně žili.

Vím, že to nebude jednoduché, ale věřím, že společnými silami vše zvládneme a budeme se snažit, aby naše děti a další generace na nás byly jednou hrdi, co jsme pro Hodonín udělali. 

 

7. Petr Vaculovič (45)

Odborný asistent

Narodil jsem se v Kroměříži v roce 1973, vystudoval kroměřížskou konzervatoř, obor hra na housle. Vyučoval jsem pak hře na různé hudební nástroje v ZUŠ v Kojetíně, Napajedlech, Úpici a Náchodě. Od roku 2013 dosud pracuji jako pastorační asistent brněnského biskupa CČSH. V Hodoníně žiji od roku 2010 s přítelkyní Danielou a společně se věnujeme hudební, výtvarné, literární a filmové tvorbě. Pořádáme také každoročně festival autorské tvorby a všestranně podporujeme mladé tvůrce z Hodonína a okolí.

Chceme - li cokoli měnit, měňme nejdříve sebe. To je stará, ale stále platná moudrost.  Spali a stěžovali jsme si totiž už neúměrně dlouho, tak dlouho, až jsme se stali spoluviníky současného stavu společnosti, kterou ve velkém sužuje především občanská pasivita a absolutní nedostatek nemateriálních motivací.Pak se ale nedivme, že nás ani  pověst Masarykova rodiště nezachrání... Přitom v našem městě a okolí žijí lidé, kteří mají vizi i odvahu nespokojit se s tímto stavem. Jde ale hlavně o to, aby tito lidé neodcházeli, aby měli pádné důvody zůstat, měli motivaci sdružovat se svobodně a nezištně, pracovat na něčem společném a netuctovém, co bude mít smysl nejen za rok, či dva, ale třeba i za sto let nejen pro Hodonín.  Kdybych k takovému vývoji věcí alespoň zčásti mohl ve spolupráci s mnoha přáteli přispět i prostřednictvím komunální politiky, byl bych rád.

 

Celá kandidátní listina zde.