Přednesené důvody k odvolání starostky

03. 11. 2015

Přinášíme vám přepis důvodů k odvolání starostky, které jsme dnes přednesli na zastupitelstvu.

Přednesené důvody k odvolání starostky

Vážená paní starostko,

po dlouhé úvaze jsme se rozhodli, že nastala doba, kdy musí celé vedení města v čele s Vámi předstoupit před zastupitelstvo a svým způsobem požádat o důvěru k dalšímu vedení města.

Dovolte nám říci, že Vaše jednání a chování jako starostky okresního města je pro nás nepřijatelné. Neříkáme to jen proto, abychom zde hráli nějakou domnělou opozici, ale protože to skutečně tak vnímáme a máme v tom podporu nemalé části obyvatel, zaměstnanců úřadu a samotných zastupitelů.

Ještě před rokem jsme neměli ani tušení, co všechno mohou politici dělat, aniž by to občané a dokonce i zastupitelé věděli. Totální absence jakékoli transparentnosti při rozhodování tomu jen napomáhá.

Na úřadě vládne atmosféra strachu. Není to respekt a úcta k nadřízenému, ale obyčejný strach ze způsobu jakým tady v Hodoníně vládnete. Spokojení jsou pouze finančně protěžovaní zaměstnanci, kteří od Vás pobírají statisícové odměny a noví zaměstnanci z řad politických kolegů a známých. Hrubým zneužíváním pravomocí je také neustálé oddalování odvolání vedoucí odboru investic a údržby, která nemá patřičné vzdělání a zakázky pod jejím vedením jsou připravovány a realizovány s velkým množstvím chyb.

Dalším důvodem je využívání hodonínských listů k prezentaci Vašich soukromých názorů a dokonce i názorů soukromých společností k pošpiňování Vaší politické konkurence, což nemá v komunální politice obdoby.

Vrcholem drzosti, arogance a absence jakékoliv sebereflexe je, že si agentura Vašeho manžela nechala městem zaplatit za analýzu, která vycházela z BP Vaší dcery. Ta samá nezisková agentura, která nyní žádá město o 2 mil. korun na metalový festival a která již v minulých letech na tento festival získala od města statisíce.

Zaráží mne také Vaše náhlá ztráta paměti ohledně technického stavu krytého bazénu, který necháváte tak chytře zateplit, za což může město dostat od ÚOHS vysokou pokutu.

Za Vašeho vládnutí také prodáváme pozemky uchazečům, kteří nabízejí nejnižší ceny a díky tomu teď visí ve vzduchu další žaloby.

Z městských peněz si platíte externího právníka, který Vám pomáhá při Vašich osobních sporech se zaměstnanci úřadu.

Nelogickým způsobem obhajujete výstavbu parkoviště na ulici Jánošíkova, když ho tam z místních nikdo nechce.

Na základě uvedeného jsme si jistí, že kdokoliv bude na Vašem místě lepší než Vy a proto navrhuji tyto usnesení.

 

1) ZM rozhoduje, že všechny následující hlasování v tomto bodě budou provedena veřejně

2) ZM rozhoduje odvolat Ing. arch. Milanu Grauovou z pozice starostky města Hodonína

3) ZM rozhoduje odvolat doktora Vítězslava Krabičku z pozice 1. místostarosty města Hodonína

4) ZM rozhoduje odvolat Vojtěcha Salajku z pozice místostarosty města Hodonína

5) ZM rozhoduje odvolat Bc. Jána Lahvičku z pozice místostarosty města Hodonína