Potřeboval krytý bazén zateplit nebo opravit?

07. 10. 2015

Na posledním zasední zastupitelstva dne 1.9. se otevřela diskuze k plánovanému zateplení Krytého plaveckého bazénu. Vyjádřil jsem znepokojení nad postupem Rady města v souvislosti s mimořádnými opravami nosných konstrukcí plaveckého bazénu. Jsem toho názoru, že Rada nepostupovala v souladu se zákonem a nyní se pokusím nastínit, proč si to myslím.

 

Potřeboval krytý bazén zateplit nebo opravit?

 

Pokusím se být co nejstručnější:

 

Minulé vedení města se v čele se starostkou Milanou Grauovou rozhodlo zateplit Krytý plavecký bazén. O této investici se rozhodlo již za minulého volebního období v roce 2014, a to i přesto, že se muselo vědět o havarijním stavu bazénu. Nikdo nic ale neřekl. O krytém bazénu se ale v souvislosti s jeho špatným stavem mluví již od roku 2012.

 

V říjnu 2012 se za starostování Igora Taptiče nechal vypracovat Stavebně technický průzkum Krytého plaveckého bazénu, který konstatoval, že je potřebná neodkladná oprava nosných konstrukcí. Na základě této zprávy, proběhlo na Radě spoustu diskuzí, které vyústily ve vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci krytého bazénu. 

 

V květnu 2013 se do čela města dostává po odvolání Taptiče současná starostka Milana Grauová a od té doby se po krytém bazénu slehla zem a slyšíme o něm až v roce 2014 v souvislosti se zeteplením. Nikdo novou Radu města a Zastupitelstvo neupozorní, že bazén směřoval k rekonstrukci a místo toho vidíme jak je zateplován a náhodou se přijde na to, že jsou nosné konstrukce v havarijním stavu. Kromě Taptiče byli tehdy v Radě také Milana Grauová a Vojtěch Salajka, kteří byli v Radě také od května 2013 a jsou tam i nyní.

 

Dle vyjádření městských právníků nelze dle zákona o veřejných zakázkách současnou zakázku na zateplení navýšit o 6 mil té samé firmě, která zatepluje, ale mělo by se vypsat zcela nové výběrové řízení. Na toto vyjádření Rada města zareagovala vypracováním jiného posudku firmou Flagro a.s. zastoupenou panem Ing. Vladislavem Varmužou, který již říkal, že současná zakázka lze navýšit i té stejné firmě.

 

Domnívám se, že novým členům Rady města byly poskytnuty neúplné informace o stavu krytého bazénu, a proto zvolili alespoň to méně špatné řešení ze dvou možných špatných řešení. Umožnili firmě, která zatepluje, opravit špatné nosné konstrukce. Druhým řešením bylo vypsat nové výběrové řízení a tím by se zakázka mohla prodloužit až o několik měsíců a lidé by si museli na krytý bazén ještě nějakou dobu počkat.

 

Pro mě jsou ale hlavními viníky této situace Milana Grauová a Vojtěch Salajka, kteří byli v Radě v době, kdy se projednávala zpráva o havarijním stavu krytého bazénu a kdy měli všechny tyto informace k dispozici. Z jistých důvodů mně neznámých se ale rozhodli tyto skutečnosti nikomu nesdělit a jednat, jakoby o stavu krytého bazénu nevěděli. Zvláštní také je, že ani odbor investic a údržby na nic neupozornil. Jako důkaz přikládám zápis z rozpravy Rady města z přelomu roku 2012-2013, vyjádření městských právníků, vyjádření společnosti Flagro a.s., stavebně technický průzkum KPB od Adama Kurdíka z roku 2012 a zvukový záznam z posledního zasedání Zastupitelstva.

 

Připravuji podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, kde budu všechny tyto informace prezentovat a požadovat prošetření postupu města při zateplení krytého bazénu a náhodného zjištění poškození nosných konstrukcí. Je možné, že se pletu já, ale mé přesvědčení mi říká, že tady něco nehraje a zakázka nebyla provedena správně. Pokud ale ÚOHS potvrdí mé obavy, viníci budou muset přijmout odpovědnost za své jednání.

 

Zdroje:

1) Stavebně technický průzkum z roku 2012

2) Výpis ze zápisů schůze Rady z let 2012 a 2013

3) Odborné posouzení společnosti Flagro a.s.

4) Vyjádření města Hodonína k odbornému posouzení Flagro a.s.

5) Zvukový záznam ZO 1.9. 2015, bod 17.1.

foto: Hodonínský deník