Postoj Svobodných k odměnám

10. 07. 2015

Před pár dny zveřejnil Městký úřad údaje o výši odměn vedoucích odborů. Tato čísla vyvolala mezi občany diskuzi, zda jsou takto vysoká čísla ještě normální, nebo již překročila určitou mez.

 

Svobodni nesouhlasí, aby v dobách šetření a úsporných opatření, byly vypláceny tak obrovské odměny jakýmkoliv zaměstnancům Městského úřadu. V současné době, kdy se všude snaží snižovat náklady by město nemělo vyplácet statisícové odměny. Každý zaměstnanec úřadu má mít samozřejmě určitou výši osobního ohodnocení, která reflektuje jeho schopnosti a dovednosti, avšak nepřijde nám v pořádku, aby byla vyplacena skoro dvě stě tisícová odměna pověřené řízením odboru investica údržby, když projekty na rekonstrukce městských budov z poslední doby (městský úřad, dům kultury atd.) jsou připraveny tak, že se u všech musel rozpočet navyšovat o několik miliónů korun. Mimořádné odměny by měly být vypláceny pouze v ojedinělých a odůvodněných případech a to s jasně hmatatelnými pozitivními výsledky pro město. 

 

Věříme, že v letošním roce vyplácení tak vysokých odměn skončí a peníze budou použity na projekty a investice, které budou sloužit všem občanům města a ne jen vybraným pracovníkům úřadu.