Pořizování videozáznamu ze zasedání zastupitelstva

12. 02. 2015

Přesto, že jsme pouze v opozici, nic nám nebrání předkládat návrhy, ke kterým jsme se zavázali v našem volebním programu. Náš první návrh se týká pořizování videozáznamu ze zasedání zastupitelstva.

Pořizování videozáznamu ze zasedání zastupitelstva

Dne 26.1.2015 jsme se zúčastnili porady vedení města, kde jsme představili náš návrh a krátce o této věci podiskutovali. Odpověděli jsme na některé dotazy a některé otázky naopak z diskuze vyvstaly. Zde přinášíme krátké shrnutí našeho návrhu, tak jak jsme jej prezentovali na poradě vedení města.

 

Občané, kteří by se rádi na zasedání dostavili, ale zrovna nemohou, budou mít na stránkách obce možnost podívat se na obrazový záznam, který je mnohem přitažlivější, než pouhý audiozáznam. Je velice obtížné poslouchat pouze monotónní audiozáznam a nemít tak možnost vidět samotné zastupitele.

               

Obrazový záznam zachycuje práci zastupitele v celém svém rozsahu a občan tak může např. vidět jak zastupitelé mluví, jak se u toho tváří a jaká je celková atmosféra v zasedací místnosti. Chceme tímto způsobem také dopřát zastupitelům větší publikum a motivovat občany k většímu zapojení se do dění ve městě a zastupitele samotné k aktivnějšímu přístupu k projednávaným věcem. Na jedné straně by to mělo umožnit lidem sledovat bez překážek práci svých zastupitelů a na straně druhé by to mělo dát možnost zastupitelům hájit svoje postoje před co nejširší veřejností.

 

Dalším důvodem je také technický a dobový pokrok, který nelze zastavit. Občané vyžadují stále lepší a propracovanější přístup k informacím a toto je skvělá příležitost, jak toho dosáhnout. Měli bychom se zařadit mezi obce a města, které se také rozhodly jít tímto směrem a celkově zatraktivnili zasedání zastupitelstev. Počet měst a obcí, které se k takovému kroku odhodlaly se neustále zvyšuje.

 

V současné době již neexistuje žádná právní překážka, která by pořizování audiovizuálního záznamu ze zasedání zastupitelstva vysloveně zakazovala. Proto v celkovém pohledu na tuto problematiku můžeme říci, že nic nebrání tomu, abychom videozáznam začali pořizovat také.

 

Jediná oblast, kterou je ještě třeba analyzovat, je finanční stránka. V současné době probíhá finanční analýza této služby, kde varianty poskytování této služby jsou dvě. Službu pořizování videozáznamu formou outsourcingu nebo pořízení kamer do vlastnictví města.

 

Pevně věříme, že se nám pořizování videozáznamu podaří prosadit co nejdříve a občan tak bude mít možnost sledovat své zastupitele v celém svém rozsahu a informování veřejnosti zase bude o něco dále.