Petr Vaculovič: Kultura v Hodoníně, jde to i bez dotací

18. 05. 2018

 

Motto:

 „...počkej, Hodonín, Hodonín, to je někde blízko u Lužic, u těch Lužic, jak tam obecní úřad dělá to sochařské sympózium...“

 (náš blíže nejmenovaný kamarád z Prahy poté, co se dozvěděl, odkud jsme)

 

 

Petr Vaculovič: Kultura v Hodoníně, jde to i bez dotací

 Foto: Vít Mádr

Když jsme se v roce 2010 nastěhovali do Hodonína, bylo zrovna před komunálními volbami. Někteří, i nejvyšší zástupci města v té době nešetřili optimismem, jak bude MěÚ aktivním iniciátorem a sponzorem trvalého řešení už poměrně dosti vyhrocených problémů, spojených s dlouhodobou absencí stálé alternativní kulturní scény ve městě, jaké podpory se dočkají od města v případě zájmu místní alternativní tvůrci, jak máme šanci časem konkurovat srovnatelným aktivitám v jiných městech, jak díky tomu ustane hrozivý odliv mladých lidí z toho „blbého Hodonína, kde chcípl pes“. Zajásali jsme! Hodonín, domov náš, pole neorané! Směle jsme se zapojili do diskuse o možné podobě takového alternativně – kulturního zařízení, vypracovali jsme z vlastní vůle konkrétní, třicetistránkový návrh na projekt, který jsme osobně doručili na Městský úřad v Hodoníně, chtěli jsme být městu k ruce při uvádění ideje ve skutečnost... Byli jsme připraveni se významně angažovat, zdarma... Z MěÚ nám následně bylo poděkováno a pak nastalo už jen nekonečné ticho...

Ano, uznáváme, že jsme tehdy byli možná ještě naivní a nebrali vážně mnohá varování vzrůstajícího počtu našich přátel – hodonínských domorodců – že ve své podstatě jde ze strany komunálních politiků téměř zcela jistě zase jen o „předvolební pindy“ a že se snažíme v podstatě zcela zbytečně. Ano, možná prostě tehdy jen vize městem zřizovaného alternativního klubu nakonec nezískala dostatečnou podporu. Spíš to ale vypadá, že o tuto podporu doliční zástupci Města Hodonín po volbách už asi ani nestáli, určitě ne od nás. Aspoň sdělit nám to ale mohli... Nepovažovali jsme přece svůj projekt za jediný přijatelný, spolupracovali bychom na čemkoli smysluplném. A rádi.

Ne, že by se přece jen nakonec cosi nepodařilo. Rockový klub ve městě jistě je, nicméně není zařízením města, ale soukromým subjektem. Díky za něj, Dane, a rovněž díky za tvou pověstnou nekompromisní prostořekost, jinak by Nautilus možná ani nebyl...

Přesto...Usoudili jsme poměrně záhy, že v Hodoníně je prostě lépe být (nejen) v oblasti alternativní kultury poněkud samoobslužnými. I na základě pozdějších zkušeností jsme nikdy nelitovali, že jsme se nikdy nikde výrazněji nezdržovali žebráním o pozornost a podporu. Tak vzniklo Kreativní centrum Getsemany (centrum pravidelně napomáhající různými formami zdarma téměř dvěma desítkám alternativních tvůrců z Hodonína a okolí v jejich tvůrčím růstu) a festival SoulFly (letos proběhne již sedmý ročník této desetidenní prezentační akce centra a spřátelených aktivit, vstup je volný, nezbytné náklady festivalu sponzorujeme z našich platů, prostory poskytuje zdarma Církev československá husitská). Tak také vznikla aktivita Mariána Kadlčíka a Lukáše Ivánka, velmi pozoruhodně profesionálně vystupujícího sdružení místních literátů a alternativních divadelníků  (www.holio.cz) , které má svůj duchovní domov ve Vinárně U houslí a letos koná již podesáté své HAČTE. Střídavě v hodonínských lázních a lázních Smrdáky se díky neutuchající aktivitě paní Jarmily Moosové koná již sedm let poetický festival Po stranách Moravy. A další aktivity přibývají. Třeba velmi mladý nadějný scénárista a filmař Prokop Prčík začíná  v Hodoníně natáčet své velice pozoruhodné krátké filmy.

Za sebe (tedy za KCG a SoulFly) můžeme říci, že jsme přirozeně vděčni za to, že se nakonec našli jednotliví zástupci politického života v našem městě, kteří o nás za poslední léta projevili živý zájem, ač se na nás moc politických bodů objektivně vydělat nedá. Alternativní kultura není jistě moc masová záležitost, navíc jsme v Hodoníně začínali v mnoha ohledech téměř od nuly a to má samozřejmě své následky. Někteří z těchto zástupců osobně podpořili naše ryze dobrovolné aktivity, někteří se zúčastnili třeba i aktivně a nezištně našich projektů. Jiní se stali pravidelnými návštěvníky našich akcí. A proč to nezmínit - konkrétně šlo o zastupitele Svobodných, Pirátů a KDU – ČSL. A my jim chceme poděkovat za to, že rozumí tomu, co ve skutečnosti nejvíce potřebujeme – mít důvodný pocit, že lidi, kterým Hodonín není šumafuk toto město opravdu chce.

 

Za Kreativní centrum Getsemany