Nově mohou interpelovat i občané

11. 11. 2015

Včerejší jednání zastupitelstva se opět táhlo až do pozdních večerních hodin. Předposledním bodem programu byl bod Různé, na který čekají občané, kteří se chtějí vyjádřit k různým věcem ve městě, nezařazeným na programu jednání. Tento bod je pevně zařazen až na konci, proto na něj musí občané čekat dlouhé hodiny (a plno z nich v průběhů jednání zastupitelstva své čekání zcela pochopitelně vzdá).  

Nově mohou interpelovat i občané

Do tohoto bodu se včera přihlásil jeden z občanů, který vyjádřil přání předřadit tento bod na začátek jednání zastupitelstva.

Po diskuzi o smyslu zařazení bodu Různé až na konec (důvody byly jmenovány ty, že se v něm dá reagovat na věci, které vyplynuly z předchozích bodů, nebo že se v něm dají navrhovat usnesení, která nespadají pod žádný z předchozích bodů) jsem navrhla následující řešení: ať tedy zůstane bod Různé na konci a ať se po pevném bodě Odpovědi na interpelace zařadí nový pevný bod a to Interpelace občanů.

Po krátké diskuzi, jsme se shodli na tom, že tento bod můžeme pojmout obdobně jako Interpelace členů zastupitelstva a tedy že občan může se svou interpelací vystoupit a příslušná osoba je mu povinna odpovědět do 30 dnů.

Předsedající dal o mém návrhu hlasovat a k našemu velkému překvapení (byl to návrh aktuálně reagující na podnět občana, který nebyl projednáván dopředu) návrh prošel. Hlasovalo pro něj 18 z 20 přítomných zastupitelů (pro jsem byla já Terézia Išková, pánové Buráň, Běloch, Mráka, Janda, Sedlačík, Lúčka, Střecha, Fialík, Dvořáček, Uřičář, Štukavec, Novotný, Knápek, Krabička, a dámy Gajošová, Milerová a Ingrová, zdžel se pan Ambrozek a paní Kotková).

Myslím, že je to vstřícný krok pro občany, který dokazuje, že to nová koalice s transparentností myslela vážně a nezůstalo jen u slibů. Věřím že se v tomto trendu bude pokračovat a dále budou procházet rozumné a vstřícné návrhy a hlasovat se za ně bude napříč opozicí i koalicí.

Milí občané, na základě tohoto usnesení tedy můžete už od příštího jednání zastupitelstva vystoupit v první části jednání a přednést svou interpelaci, jinak řečeno dotaz nebo námět či názor, na kterou vám bude odpověděno (pokud půjde o otázku) do 30 dnů. Pokud však opravdu chcete dostat odpověď, připravte si svou interpelaci písemně i s uvedením adresy, na kterou žádáte zaslat odpověď. Tu pak odevzdáte paní zapisovatelce.