Nemorální chování rodiny starostky

01. 09. 2015

Když jsem prováděl jako člen kontrolního výboru kontrolu v souvislosti s metalovým festivalem Made of Metal, který pořádá manžel a dcera starostky, ještě jsem netušil, co všechno vyplave na povrch.

 

Nemorální chování rodiny starostky

 

Manžel starostky Jiří Grau je předsedou spolku APPH o.s. (Agentura na podporu podnikání Hodonín, která se také podílela na organizaci metalového festivalu, IČ 26643383). Tento spolek vypracoval v říjnu 2013 (v době, kdy byla jeho žena již několik měsíců starostkou) analýzu v hodnotě 49 900 Kč zaměřenou na příspěvkové organizace v oblasti kultury. Cena byla stanovena těsně pod hranicí 50 000 Kč, a proto město nemuselo oslovovat 3 uchazeče a zakázka byla zadána předem vybranému zájemci APPH o.s.

 

Úroveň analýzy vypracované spolkem APPH o.s. byla za téměř 50 000 tak nízká, že jsem se ji rozhodl zadat do systému odhalujícího plagiáty závěrečných prací. Po několika hodinách mi přišla odpověď, že se analýza shoduje ve 42% s bakalářskou prací dcery starostky Lenky Grauové. To znamená, že dcera starostky použila do své bakalářské práce téměř polovinu analýzy, za kterou si nechalo APPH o.s. zaplatit. Oficiální zadání bakalářské práce bylo přitom 1.1.2014, což je necelé 3 měsíce po vypracování předmětné analýzy. Zadání bakalářských prací se přitom konzultují několik měsíců před schválením oficiálního zadání.

 

Na této souhře událostí můžeme vidět způsob práce rodiny Grauových. Nedělám si iluze o tom, že je tomu jinak, jak v případě financování metalového festivalu v Hodoníně (pořádaného rodinou Grauových a sponzorovaného Radou města), tak i při řízení města samotného starostkou Milanou Grauovou.

 

Tyto skutečnosti jsou tak závažného charakteru a jsou tak nemorální, že mi nezbývá, než vyzvat paní starostku Milanu Grauovou, aby rezignovala na post starostky města Hodonína a složila mandát zastupitelky.

 

Věřím, že i radní a koaliční zastupitelé nebudou chtít mít s tímto typem jednání nic společného a od paní starostky se distancují.

 

Zdroje:

1) Analýza APPH o.s.

2) BP Lenky Grauové

3) Podobnost analýzy a BP