Mlýnková Išková: Výstavba výrobní haly v areálu Velká kasárna – jak věc pokročila?

30. 11. 2017

Už jsou tomu 2 roky, co zastupitelstvo prodalo pozemek před bytovým domem Jasánek v areálu Velká kasárna firmě Zlomek s.r.o. A to přesto, že tato firma nabídla za pozemek cca o 2 milióny méně než zájemce s nejvyšší nabídkou. A to i přesto, že záměr společnosti, vybudovat na tomto místě výrobní halu se skladovacími prostory o velikosti cca 3100 m2, nebyl v souladu s územním plánem.

 

Mlýnková Išková: Výstavba výrobní haly v areálu Velká kasárna – jak věc pokročila?

 

Vzhledem k tomuto nesouladu nemohla být stavba realizována, a proto si firma požádala o změnu územního plánu pod daným pozemkem. Přestože obyvatelé z bytového domu Jasánek sepsali proti této změně petici a k nesouhlasu se přidali i další obyvatelé dané lokality, zastupitelé tuto změnu schválili.

 

Já a můj kolega Petr Buráň jsme nehlasovali ani pro prodej pozemku firmě Zlomek ani pro balík změn územního plánu, který změnil územní plán v dané kolalitě. Naopak jsme se snažili bojovat jak proti prodeji, tak proti této změně. Máme totiž za to, že výrobní hala této velikosti se do areálu Velká kasárna absolutně nehodí. Nezapadá tam urbanisticky, bude hyzdit jednu z nejhezčích hodonínských lokalit plnou cihlových domů a stromů, bude obtěžovat život lidem žijícím v jejím okolí a v neposlední řade výrazným způsobem znehodnotí cenu nemovitostí v okolí stavby.


Hala bude 102 m dlouhá, bude mít plochu cca 3100 m2, v nejvyšším bodě bude 6,7 m vysoká, administrativní část bude vysoká 8 m a budova bude vyrobena z plechu. Taková stavba nemá uprostřed města co dělat a má své místo v průmyslových zónách.

 

V březnových Hodonínských listech dostala firma Zlomek od pana starosty zadarmo možnost vyjádřit se k její stavbě. Součástí článku byla také vizualizace haly, na které byl vyobrazen dost znatelný zelený pás, který byl umístěn mezi halou a bytovým domem Jasánek. O tomto pásu psala také sama společnost v daném článku: „směrem k bytovému domu Jasánek bude hala oddělena zatravněnou plochou s výsadbou stromů“. Ve stavebním povolení však už žádný takový pás zeleně není a není v něm s výsadbou ani trávy ani stromů počítáno. Hala končí na hranici pozemku.

 

Město Hodonín se stalo účastníkem společného stavebního a územního řízení, díky čemu mohlo vznést v tomto řízení námitky. Tyto námitky mohl za město podat jen starosta města pan Lúčka. Proto jsem ho dne 3. 11. 2017 vyzvala, aby doručil na stavební úřad námitky za město. Navrhla jsem mu konkrétní námitky a poprosila ho, aby hájil zájmy občanů našeho města. Žádost jsem poslala takém všem místostarostům. Nedostalo se mi bohužel žádné odpovědi. Pan starosta i přes můj apel a prosbu žádné námitky k této stavbě nepodal. Město tak nevyužilo své snad poslední možnosti dané stavbě zabránit, nebo alespoň ovlivnit její podobu tak, aby co nejméně negativně ovlivnila vzhled nejen svého okolí, ale také vzhled Hodonína jako takového a život lidí v jejím okolí. Pan starosta tedy upřednostnil zájmy jedné firmy před zájmy občanů města.