Maximalizujeme transparentnost a otevřenost radnice

24. 09. 2014

V tomto článku společně s Piráty navrhujeme transparentnější a otevřenější radnici, díky které budou moci občané dohlížet na činnost města a budou mít k dispozici veškeré potřebné materiály.

Existuje několik velmi důležitých oblastí při správě města, které ukazují, jak vedení města pracuje, jak plní své předvolební sliby, jak nakládá s majetkem města a jak celkově město řídí. Mezi tyto oblasti patří

 

Pokud tyto oblasti řízení města nejsou veřejně přístupné nebo snadno dohledatelné, může mít vedení města tendence uzavírat nevýhodné smlouvy, smlouvy protekční a schovávat různé položky do rozpočtu.

Aby se toto nestávalo a vše bylo jak pod kontrolou celého zastupitelstva, tak pod kontrolou veřejnosti, je potřeba, aby v těchto oblastech bylo město maximálně transparentní a otevřené.

Proto navrhujeme následující:

 

Rada města - materiály

Navrhujeme, aby byly veškeré dostupné materiály pro zasedání rady města dostupné také pro veřejnost, jako je tomu u zasedání zastupitelstva města. Občané tak budou mít možnost si materiály prostudovat a hodnotit tak jednotlivá rozhodnutí rady. Zveřejnění materiálů budeme požadovat v přiměřené lhůtě tak, aby to bylo technicky proveditelné.

 

Rada města - usnesení

Navrhujeme, aby byla všechna usnesení zveřejněná na webu, a to včetně smluv, příloh, odůvodnění a dalších náležitostí.

 

Rozpočet města

Navrhujeme, aby byl rozpočet zpracováván podrobněji (např. rozklikávací rozpočet), než je tomu doposud, a občané tak měli větší přehled, co se skrývá pod jednotlivými položkami.

 

Smlouvy

Navrhujeme, aby byly na webu města dostupné a snadno dohledatelné veškeré smlouvy, které město uzavírá. Měly by být obsaženy v materiálech před zasedáním zastupitelstva a rady města, v usneseních zastupitelstva a rady města, ale také v samostatné sekci na webu s datem a popiskem pro snadné dohledání.

 

Veřejné zakázky

Navrhujeme, aby byly veškeré zakázky zveřejňovány v jedné sekci na webu, a to od zadávací dokumentace, kritérií výběru, nabídek firem, návrhu smluv, rozhodnutí města, až po podepsané smlouvy.

 

Internetové aukce

Výběrová řízení na služby, které nabízí velký počet poskytovatelů, by měla probíhat formou internetové aukce. Město stanoví nejvyšší cenu, kterou je ochotno zaplatit a způsob zohlednění kvality služeb v aukci. Nabídky dodavatelů budou okamžitě oceněny a zveřejněny. Dojde k urychlení výběrových řízení a každý občan bude mít přehled kdo, a za kolik, měl o zakázku zájem.

 

Audiovizuální záznam ze zasedání zastupitelstva

Navrhujeme, aby byl ze zasedání zastupitelstva pořizován videozáznam, a ten byl poté archivován na stránkách města nebo zveřejněn na některé veřejně přístupné stránce (např. YouTube). Chceme také, aby měli občané možnost volně si tento záznam pořídit. Chceme odstranit diskriminaci lidí, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou zasedání zúčastnit.

 

Přehlednější webové stránky

Navrhujeme, aby byly webové stránky Hodonína uživatelsky přijatelnější pro občany města, kteří se snaží najít potřebné  informace. Týká se to hlavně veřejných zakázek a uzavřených smluv, ale i dalších oblastí.

 

Zastupitelstvo a rada města nejsou uzavřené spolky, aby rozhodovaly za zavřenými dveřmi, ale měly by být veřejnosti co nejvíce otevřené. (rada je sice neveřejná, ale může být transparentní). Město nepatří zastupitelstvu a radě, ale patří občanům města, kteří si volí na správu města své zástupce. Proto cokoliv město rozhodne, to musí být přezkoumatelné veřejností a hlavně snadno dohledatelné. Myslíme si, že to je ta správná cesta, jak začít obnovovat důvěru občanů směrem k vedení města.