Má se Hodonínsko obávat kanálu Dunaj-Odra-Labe?

27. 11. 2015

Včera se v kulturním domě Hodonín uskutečnila diskuze o průpravu Dunaj-Odra-Labe s Ing. Jaroslavem Ungermanem, Csc. Tato diskuze měla odpovědět na otázku, co by pro Hodonínsko znamenala stavba tohoto průplavu.

 

Má se Hodonínsko obávat kanálu Dunaj-Odra-Labe?

 

Z této diskuze vyplynulo, že by se řeka Morava měla tam, kde ještě není, narovnat a tím by měl vzniknout kanál o šířce nad 100 m. Podle přednášejícího pana Ungermana by to byl fatální zásah do krajiny spojen s problémem s nedostatkem vody v kanálu, zničením ekosystému a větším rizikem povodní s horšími následky. S tím souhlasili i přítomní ekologové. Jeden z diskutujících, odborník na spodní vody, navíc poznamenal, že by kanál měl za následek zhoršení kvality spodní vody, a to v souvislosti s odstraněním části štěrkového a jílového podloží, a nedostatek vody v některých studních. Odborníci také zmínily zásah do meandrů a nenapravitelný zásah do břehů vátých písků.

 

Podle přítomných diskutujících je tento záměr veden a motivován tím, že stát v souvislosti s tímto projektem uvolňuje desítky miliónů korun. Jedna z nejnovějších informací je, že ministerstvo dopravy hodlá zaplatit až 25 milionů korun za studii, která by měla odpovědět na otázku, zda investovat stovky miliard korun do výstavby tohoto kanálu. Dalším důvodem by mohla být spekulace s pozemky.

 

Stavba tohoto kanálu souvisí s překladištěm, které by podle memoranda, které v dubnu schválilo zastupitelstvo města Hodonína, mělo vzniknout v lokalitě Nesytu. I s ohledem na včera získané informace (které samozřejmě mohou být jen jednostranným názorem, který je ale velmi závažný a je třeba se jím zabývat) jsme moc rádi, že náš zastupitelský klub Svobodných pro memorandum nehlasoval.