Kolik bere zastupitel? A kolik starosta?

03. 06. 2018

 

Známí mě často zastavují se slovy „Ty děláš na tom městě…“ Většinou mají nějakou prosbu, výtku nebo žádost, s čím jim samozřejmě moc ráda pomůžu. Avšak není pravdou, že bych dělala na městě. Jak to tedy je se zastupiteli a radními? A jak se starostou a místostarosty? A na kolik peněz si vůbec tito zástupci občanů přijdou?

 

Kolik bere zastupitel? A kolik starosta?

 

Určitě mnoho z vás této problematice rozumí, avšak najdou se i takoví, kteří trošičku tápou v tom, co jednotlivý mandát obnáší. I já jsem v tom dříve neměla úplně jasno.

Člověk zvolený občany v komunálních volbách je zastupitel. Tato funkce je u nás tzv. neuvolněná. Tedy zastupitelé nejsou uvolněni ze svého pracovního poměru. My zastupitelé tedy nejsme zaměstnanci města, nechodíme do práce na úřad a nebereme za práci v zastupitelstvu plat. Naopak i během mandátu dále vykováváme svá povolání. Za výkon zastupitelského mandátu dostáváme odměnu. Měsíční odměna zastupitele v Hodoníně činí 1727 Kč. Práce zastupitele spočívá v tom připravovat se na jednání zastupitelstva, účastnit se jich, a dle mého názoru, komunikovat s občany a pomáhat jim. Odměnu však zastupitel dostane, i když nic z toho nedělá. Zastupitelstvo je vrcholný orgán obce. Většinou se scházíme jednou za 2 měsíce, někdy častěji.

Z řad zastupitelů volí zastupitelstvo radu města. V Hodoníně máme devítičlennou radu, která se schází cca 2x do měsíce. Rada je výkonný orgán obce. Jejím úkolem je připravovat návrhy pro jednání zastupitelstva a plnění jím přijatých usnesení. Mezi její činnosti spadá např. uzavírání nájemních smluv, schvalování dotací do 50.000 Kč, vypisování výběrových řízení atd. Mezi členy rady patří starosta a místostarostové a pak další radní. I funkce radních je neuvolněná. Za svůj mandát berou odměnu 6.896 Kč. Starosta a 3 místostarostové mají naopak uvolněnou funkci. Tedy tuto činnost mají jako zaměstnání, z jejich původního zaměstnání musí být uvolněni, a berou za ni plat. Průměrný plat starosty za minulý rok je 44.521 Kč, průměrný plat místostarostů 40.933 Kč.


Je to moc, nebo málo? Podle mě je odpověď hodně nejednoznačná.  Z časového hlediska je tato práce určitě velmi náročná, protože zástupci vedení města se zpravidla účastní i různých akcí, často i o víkendu. Zejména starosta pak nese obrovskou trestněprávní odpovědnost. Na druhou stranu však není dobře měřitelné to, jak dobře starosta a místostarostové svou práci vykonávají a zda má vůbec jejich práce hodnotu jejich platu.

Zastupitelstvo volí také členy finančního a kontrolního výboru. Výbory jsou pouze poradní orgány zastupitelstva. Jejich doporučení jsou proto nezávazná. Rada města volí členy komisí. Komise jsou poradní orgány rady města a jejich doporučení jsou opět nezávazná. V Hodoníně máme např. sociální, bytovou nebo sportovní komisi. Členové výboru a komise dostávají také odměnu a mohou jimi být i zastupitelé. V takovém případě se měsíční odměna zastupitele zvyšuje na 2.837 Kč. Všechny sumy jsou uvedeny v čistém, tedy tak jak dojdou zastupitelům na účet. Náklad města je ale samozřejmě vyšší.

I když je tento článek o penězích, rozhodně si nemyslím, že motivací pro výkon zastupitele by měly být peníze. Já moji zastupitelskou odměnu (a nejen tu) investuji do propagace naší práce v zastupitelstvu, kterou se snažíme vykonávat s co největším nasazením.