Išková: Svobodní netolerují porušování zákona při zadávání veřejných zakázek

21. 03. 2016

Na 11. jednání zastupitelsta města Hodonína se projednávalo schválení smlouvy o dílo Komunitní dům služeb na ulici Žižkova, který bude stát 40 miliónů.

 

Išková: Svobodní netolerují porušování zákona při zadávání veřejných zakázek

Přestavbou bývalé zvláštní školy by mělo vzniknout 21 sociálních bytů pro seniory. Vzhledem k možným chybám, které se vyskytly při soutěžení této veřejné zakázky, projekt skončil na posouzení u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Do dne konání jednání zastupitelstva ÚOHS nerozhodl.

Ohledně tohoto bodu se vedla delší debata. V tomto článku se budu vyjadřovat k jednotlivým věcem, které na jednání zastupitelstva zazněly.

Hlasuje se tak dlouho, dokud se věc neprohlasuje

Za náš zastupitelský klub Svobodných jsem shrnula důvody, proč by se tato smlouva neměla uzavřít. Vzhledem k obrovské výši investice by se měly projekty tohoto rozsahu projednávat dlouho dopředu a záměr by měl být veřejně diskutován nejen na zastupitelstvu, ale i na veřejnosti. Projekt a soutěž by měly být připraveny tak pečlivě, aby nevznikaly žádné pochybnosti o tom, zda bylo jednáno v souladu se zákonem.

Problematičnost této stavby je vidět i v tom, že se o ní na radě města jednalo několikrát a podařilo se jí schválit až napotřetí a to těsnou většinou 5 hlasů. Na zastupitelstvu se o oné věci také hlasovalo dvakrát, kdy poprvé nebyl odsouhlasen návrh paní Grauové, aby byla tato investice zařazena do rozpočtu na rok 2016.

Dotace jsou mírou všeho

Z úst nejen výše zmíněné paní Grauové, ale i z úst komunistů zaznívalo, že pokud smlouva nebude odsouhlasena, může město přijít o dotaci ve výši 13 miliónů, která je na dům přislíbena. Tato situace a tento argument měl ovlivnit rozhodování zastupitelů už několikrát. Praxe, kdy se projekty odhlasují s velkými pochybnostmi, zda jsou připravené v souladu se zákonem, je velmi častá. Co na tom, že se můžou v budoucnosti objevit kvůli tomuto schválení problémy (jako např. v případě krytého plaveckého bazénu), hlavně že nepřijdeme o dotaci. Není divu, že se v případě veřejných zakázek staví za astronomické sumy. Miliónové dotace jsou brány jako nějaké imaginární číslo, u kterého, jak se zdá, většinu politiků nenapadne, že dané peníze byly taky někomu sebrány prostřednictvím dání a že na ně někdo musel pracovat. I v případě dotace se musíme chovat hospodárně.

Viník je ten, kdo upozorní na problém

Poznámky pana Lahvičky ze zastupitelského klubu KSČM obočí nadzvedávaly také. Ten poznamenal, že v momentě, kdy se vše, co se má ve městě realizovat, bude kriminalizovat, pak se buď nepostaví nic, nebo to někdo odskáče (tím myslí, že za nezákonně připravenou zakázku někdo ponese odpovědnost).

Pokud by se všechny zakázky připravovaly v souladu se zákonem, není problém cokoli postavit a nikdo nebude z ničeho podezřelý. To je celkem jednoduchá logika.

Dále pan Lahvička dodal: Vždy tu byla z opozice určitá míra tolerance a teď tu máme grafomany od Svobodných a to mi přijde hrozné, protože pokud se někdo ze zastupitelů rozhodne, že se nepostaví ani cihla, tak to tak bude.

Mně zas přijde hrozné, že jako viník toho, že by se zde nemělo nic postavit není označen ten, kdo zavřel oči před porušováním zákona, ale ten, kdo na toto porušování upozorní.

Myslím, že nikdo nemá v úmyslu zastavovat dobře připravené a potřebné projekty za odpovídající cenu. I v tomto případe platí, že stačí dělat věci poctivě a nikdo nebude mít důvod do nich šťourat.

Dvojí metry

V dnešní době to má člověk s úřady opravdu těžké. Fyzické osoby potřebují téměř na vše nějaké povolení, nebo musí něco oznamovat, ohlašovat, vykazovat, přiznávat. Buzerace občanů a firem je stále větší. Zkuste státu dlužit byť jen 40 korun a hned máte obrovské problémy.

Pro stát a potažmo kraje či obce však zákon zřejmě neplatí. Minimálně v Hodoníně se velmi často postupuje na hranici zákona a i přes ni a jak se zdá, staré garnitury to moc netrápí. Paní Grauová na jednání zastupitelstva poznamenala, že se smlouva schválit má a při nejhorším dá ÚOHS městu pokutu. Podle jejich slov však pokuta bude asi menší, než výše dotace, takže město stejně zůstane v plusu. Schvalovat projekt s tím, že když dostaneme pokutu, tak se nic neděje, prostě se zaplatí, je výsměch občanům hned dvakrát. Jednak v tom, že občan si takového chování dovolit nemůže (kdo má peníze na to platit pokuty a navíc by stejně musel dát věci do stavu, v jakém mají podle zákona být). A jednak v tom, že tato pokuta by byla placena z peněz hodonínských daňových poplatníků. Ne přímo z peněz těch, kteří smlouvu odhlasovali.

Jeden problém za druhým

Mám pocit, že na co se v Hodoníně v poslední době sáhlo, to přineslo problémy. Začalo to krytým plaveckým bazénem, který se místo rekonstrukce nejdřív zateplil a pak se došlo na to, že se musí i zrekonstruovat (ačkoliv se o havarijním stavu bazénu vědělo už několik let). V tomto případě se také argumentovalo možnou ztrátou dotace. Pokračovalo to přes prodej pozemků v areálu velkých kasáren uchazeči, který podal nejnižší cenovou nabídku a město tak přišlo o dva milióny. A dnes to končí problematickým Komunitním domem služeb, u kterého ÚOHS dne 16. 3., tedy den po jednání zastupitelstva, vydal předběžné opatření, ve kterém zakazuje smlouvu o dílo uzavřít a to z důvodu pochybností, zda byly úkony a postupy učiněné městem v zadávací dokumentaci v souladu se zákonem.

Jde nám o to, aby naše město vzkvétalo, avšak mrzí nás, že v Hodoníně nejsme schopni nejen ty velké a důležité investice naplánovat, vysoutěžit a realizovat bez jakýchkoli pochybností.

 

Pozn.: To, jak jednotliví zastupitelé hlasovali, naleznete zde: Hlasování 

Zvukový záznam z jednání tohoto bodu naleznete zde pod Bod 9: Zvukový záznam