Išková a Buráň: Zůstáváme v opozici

08. 11. 2015

Svobodní se nebudou podílet na nově vzniklé koalici, zůstáváme v opozici.

Išková a Buráň: Zůstáváme v opozici

Myslíme si, že i nadále uděláme nejlepši službu městu a jeho občanům, pokud zůstaneme v opozici. Stále se budeme snažit občany Hodonína co nejvíce informovat, upozorňovat na případné nekalosti, zastávat se občanů, kterým město nechce vyjít vstříc a věříme, že se nám podaří i prosadit naše návrhy. 

S koaličními stranami jsme se shodli na tom, že město má být  vedeno co nejvíce transparentně. Proto jsme se dohodli, že k tomuto přispějeme tím, že se z řadového člena kontrolního výboru stane náš zastupitel Petr Buráň předsedou tohoto výboru, který navíc bude mít možnost zúčastnit se jednání Rady města.

Nové koalici přejeme, aby byla vedena jen zájmy občanů a našeho města, aby činila správná rozhodnutí a vyhýbaly se jí vnitřní spory.