Investujme více do našich dětí

26. 04. 2018

Děti jsou naše budoucnost a chceme jim dopřát to nejlepší. Aby měly dobré vzdělání, sportovní a kulturní vyžití, a aby v životě dosáhly toho, co si přejí. Jako rodiče se jim snažíme jít příkladem a podporujeme jejich snažení jak nejlépe dovedeme.

 

Investujme více do našich dětí

 

Město by se mělo svojí měrou na rozvoji mládeže také podílet. Často však slyšíme z úst rodičů, že se město dostatečně o děti nezajímá a ty si tak nemají kde hrát a trávit volný čas.

 

Co můžeme tedy pro naše děti a mládež jako zastupitelé udělat? Především je nepřehlížet při plánování dlouhodobého rozvoje naše města. Musíme s dětmi počítat při každé příležitosti a brát v potaz jejich specifické potřeby. Mají kde sportovat? Nezapomínáme na jejich kulturní vyžití? Existuje dostatek veřejných herních ploch? Jsou bezpečné a v dobrém stavu? To jsou otázky, které si musíme neustále klást, abychom byli schopni dětem zajistit kvalitní využití volného času.

 

Děti chtějí trávit volný čas venku, jen nemají v současné době velký výběr. Měli bychom tedy více investovat do oprav a budování nových hřišť, které bude moci mládež bezplatně využívat. Takové hřiště musí být bezpečné, aby se tam rodiče nebáli své děti posílat. Dále to mohou být např. okruh pro in-line brusle, více workoutových a víceúčelových hřišť.

 

Revitalizaci potřebuje většina městských parků, ve kterých bychom na děti neměli zapomínat. V těchto parcích musí dojít k vytvoření nových a bezpečných herních ploch a odpočinkových zón. V nejbližší době se bude revitalizovat park na Sadové a další parky musí následovat. Investice do zeleně ocení jak mládež, tak i dospělí.

 

Samostatnou kapitolou jsou dotace sportovním a kulturním klubům, které se dlouhodobě věnují mládeži. Je potřeba tyto kluby podporovat, protože jsou to právě ony, které pomáhají našim dětem se zlepšovat a rozvíjet. Společně s rodiči stojí za jejich prvními úspěchy a vyhranými soutěžemi.

 

Jednoznačně musíme postupně navyšovat finance na aktivity dětí a mládeže, protože se nám to v budoucnu několikanásobně vrátí. Podporujme děti, které hrají fotbal, hokej, stolní tenis, hrají na hudební nástroj nebo malují. Jako zastupitelé musíme udělat maximum, abychom našim dětem vytvořili správné podmínky pro trávení jejich volného času.