Interpelace na starostu 6.12.2016 - koncepce parkování

12. 12. 2016

Na prosincovém zasedání zastupitelstva dne 6.12.2016 jsem interpeloval starostu města ohledně zavádění nové koncepce parkování v centru Hodonína. Hlavním cílem této interpelace byla žádost, aby byla konečná podoba této koncepce a její následná implementace schválena zastupitelstvem. Považuji za nezbytné, aby takto důležitý a revoluční dokument schválil nejvyšší orgán města a dostalo se mu náležitého projednání a diskuze.

 

Interpelace na starostu 6.12.2016 - koncepce parkování

 

Vážený pane starosto,


v souvislosti s budoucím zaváděním nové koncepce parkování, cítím povinnost zde vystoupit za všechny řidiče, kteří vidí automobilovou dopravu jako prostředek svobodného pohybu a nezpochybnitelného pokroku ve vývoji.

 

Chystanou změnou parkování v centru se snažíte výše zmíněné výhody automobilové dopravy popřít, nebo výrazně potlačit. Myslíte si, že postupným vytlačováním aut městu pomůžete, ale výsledkem bude pravý opak. Chcete lidem určovat kam s automobilem smí, kam nesmí a ještě si za to chcete nechat zaplatit.

 

Chci zde poukázat na to, že nejsme v žádném případě povinni zajistit, aby mohl každý občan v centru zaparkovat pod okny svého domu nebo bytu, tak jak se vás snaží někteří občané přesvědčit. Právě tito lidé požívají výhod bydlení v centru, které jsou samozřejmě vykoupeny horší možností zaparkovat své vozidlo.

 

Dále chci zdůraznit, že uliční prostory a veřejné prostranství patří všem bez rozdílu a zvýhodňovat jednu skupinu před druhou nikdy problém nevyřeší, pouze ho přesune jinam.

 

Tak jako revitalizujeme a rekonstruujeme uliční prostory v okrajových částech města, měli bychom tak činit a investovat více i v centru města. Ve spolupráci s moderními technologiemi jsme schopni zajistit lepší možnosti zaparkovat při zachování stejného počtu parkovacích míst.

 

Žádám Vás o předložení konečného návrhu řešení parkování v centru města na zasedání zastupitelstva, aby sami zastupitelé mohli rozhodnout o implementaci tohoto revolučního ale ne bezpochyby toho nejlepšího řešení.

 

Foto: City Parking Group s.r.o.