Interpelace 16.12.2014

19. 12. 2014

Dne 16.12.2014 na zasedání zastupitelstva jsme interpelovali starostku města ohledně dovážení potencionálně nebezpečného odpadu z Mutěnic na Hliník a ČOV do Hodonína.

Interpelace 16.12.2014

 

Spolek Čisté Mutěnice, který se zabývá ochranou životního prostředí, se na nás obrátil z informacemi ohledně dekontaminačních ploch Rokytí a Genže v okolí Mutěnic, což jsou úložiště nebezpečného odpadu, které provozuje firma Enviservis s.r.o. sídlem Legionářů 4, Hodonín. Bylo nám sděleno, že tyto plochy jsou ve špatném stavu.

Starosta Mutěnic MVDr. Dušan Horák na zasedání zastupitelstva obce Mutěnice dne 27.3.2014 řekl, že z biodegradační plochy Rokytí bylo odvezeno cca polovina materiálu na Hliník do Hodonína. Plocha Genže je na hliník odvezená téměř celá.

Dne 27.5.2014 na zasedání zastupitelstva obce Mutěnice starosta Dušan Horák opět uvedl, že materiál z ploch Rokytí a Genže je odvážen na popílkoviště na Hliník.

Dne 2.9.2014 na zasedání zastupitelstva obce Mutěnice starosta Dušan Horák uvedl, že po deštích bylo ze záchytných jímek dekontaminačních ploch odvážena voda do ČOV Hodonín.

Obec Mutěnice, pořizuje ze zasedání zastupitelstva audiovizuální záznamy, které pošlu v příloze vedení města, jako důkaz toho, co pan starosta Mutěnic uvedl.

Otázky:

1) Poprosil bych ověřit tvrzení pana starosty Mutěnic Dušana Horáka.

2) Existují nějaké záznamy o převozu zmíněných materiálů z Mutěnic do Hodonína na Hliník? Co to bylo za materiál a jestli existují záznamy o rozboru těchto materiálů a jejich biodegradaci?

3) Existují nějaké záznamy o převozu vody z dekontaminačních ploch v Mutěnicích do ČOV Hodonín? Existují záznamy o rozboru této vody?

Pokud ano, poprosil bych o jejich zveřejnění v odpovědi na interpelaci.