Dotace soukromým subjektům v Hodoníně již opět nevadí

26. 01. 2017

Jako by to bylo včera, když se odvolávala z funkce bývalá starostka, dnes již zastupitelka Grauová. Důvodů pro odvolání bylo několik, ale mezi ty nejvážnější důvody patřila dvoumilionová dotace soukromému festivalu. Na tu ale již nedošlo. Dnes můžeme vidět něco velmi podobného, jen dotaci chtějí přidělit zastupitelé, kteří tehdy starostku sami odvolali. Tentokrát se jedná o soukromou tenisovou halu.

 

Dotace soukromým subjektům v Hodoníně již opět nevadí

 

Z nějakého nepochopitelného důvodu se v listopadu 2016 mezi zastupiteli objevila nevídaná podpora záměru "zrekonstruovat" tenisovou halu, kterou vlastní Atletický klub v Hodoníně. Mezi největší podporovatele a přemlouvače patří sám pan starosta. Jaké k tomu má důvody se můžeme jenom domnívat. Tento příběh je potřeba si krátce vysvětlit.

 

Atletický klub nemá dostatek vlastních prostředků, aby halu sám zrekonstruoval. Existuje ale dotační titul, který by mohl rekonstrukci pokrýt z 80%. Zbytek musí jít z vlastních zdrojů, nebo se musí někdo jiný doplacením těch 20% zaručit. Dále je potřeba říci, že atleti nemají dostatek prostředků a lidských zdrojů na projektovou dokumentaci, administraci veřejné zakázky a taky na provoz samotného zařízení. A tady do toho vstupuje město Hodonín a hlavně pan starosta Lúčka.

 

Ten okamžitě zadává vypracování projektové dokumentace za 273 000,- bez výběrového řízení se zdůvodněním, že za 9 dní (kdy vyprší lhůta pro podání žádosti) není možné výběrové řízení stihnout. A tak se může město přetrhnout, aby stihlo vypracovat projektovou dokumentaci, kterou Rada zdarma Atletickému klubu vypůjčuje (bez ní není možné žádat o dotaci). Následně celá věc putuje na zastupitelstvo, kde jsou zastupitelé přesvědčování panem starostou, že zaručit se 20% z 25 mil. Kč je dobrý nápad a děti a budou mít přes zimu kde sportovat. Navíc jsme mohli od pana starosty slyšet, že má na ministerstvu kamarády a že to nějak zařídí tu dotaci.

 

Na prosincovém zastupitelstvu byla podpora od zastupitelů celkem malá, ale v lednu hlasovalo PRO již 14 zastupitelů a v úterý to jde na zastupitelstvo znova, dokud se nepřijme nějaké usnesení. Někteří zastupitelé, kteří proti této akci v minulém roce vystupovali, změnili názor a návrh v lednu podpořili. Můžeme se jen domnívat, co je k tomu vedlo. Pojďme si to ale nakonec trochu zrekapitulovat.

 

- Projektová dokumentace za 273 000,- Kč je starostou zadána bez výběrového řízení a je zdarma vypůjčena Atletickému klubu. Pokud se záměr nebude realizovat, projektová dokumentace se vrátí zpět městu a peníze za ni už nikdy neuvidíme.

- Argumentace starosty, že Hodonín nemá důstojné místo pro hraní tenisu jsou liché. Areálů, kde se dá hrát tenis je několik. Za pomoci městských peněz vznikne konkurence ostatním provozovatelům tenisových kurtů.

- Město se zavazuje vyplatit dotaci ve výši až 5 mil. Kč soukromému klubu. Přesně proti takovým dotacím koalice před zvolením sama bojovala. Nyní to již nevadí.

- Aktivita města v této věci je velmi podezřelá a opět se potvrzuje pravidlo, že dotace na poslední chvíli jsou zlo a nutí zastupitele jednat rychle a nepromyšleně.

- Město řeší nedostatek parkovacích ploch, poničené silnice a chodníky, které neopravuje a místo toho chce utrácet někde jinde, než by investovalo do vlastních občanů. 

- Ze stejného dotačního titulu čerpají i jiné kluby. Když si zažádají, tak bude město platit každému?

 

Není možné, aby město financovalo projekty soukromých subjektů, byť se mohou tvářit sebelépe. Potřebujeme investovat do všech občanů města a ne jen do vybraných skupin. Bylo by to nespravedlivé a neodůvodnitelné. Doufám, že si zastupitelé uvědomí, že ještě před rokem jim takové dotace vadily a budou tedy dle toho hlasovat.

 

Příloha: Výběrové řízení - specifická zakázka

 

Foto: Hodonínský deník